Дълговете на бизнеса надминаха 168 млрд. лв.

Парите

05-03-2014, 06:02

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Най-закъсали са търговските и енергийните фирми

Междуфирмените задължения са най-голямата част - 68% или 113,3 млрд. лв., от общата сума на дълговете на фирмите у нас, които възлизат на 168,7 млрд. лв. Това сочат данни на БСК за края на 2012 г. и началото на 2013 г., каза зам.-председателят на стопанската камара Камен Колев. Корпоративният дълг е 217% от БВП на страната. Добрата новина е, че темповете на ръст на задлъжнялостта са спаднали драстично - от 2,5 пъти през 2005 г. до ръст от 3,4% през 2012 г. От началото на кризата (2009 г.) се наблюдава лек спад и в темповете на растеж на борчовете към банки. Докато към 2005 г. ежегодният ръст на кредитите е стигал до 50%, в периода 2009-2012 г. той е от 1% до 5% годишно. През 2012 г. задълженията към банките дори са паднали с 0,8% и съставляват по-малко от една трета (29%) от общите задължения на бизнеса. Основната причина за това е спадът на кредитирането и затягането на условията на банките, смятат от БСК. Най-закъсали са фирмите от търговията (4,08 млрд. лв. ръст на задълженията през 2012 г.) и енергетиката (3,23 млрд. лв. ръст на дълговете). В същото време фирми от металургията, добивната промишленост и машиностроенето са намалили задълженията си. Основната част от дълговете (95,4%) са на частния сектор. В номинално изражение най-голям ръст бележат задълженията към свързани предприятия (+1,9 млрд. лв.) и доставчици (+0,6 млрд. лв.). Задълженията на фирмите към бюджета са само 3% от дълговете им, а неизплатените заплати са едва 1 на сто.