Официално: Парламентът промени правилата за кредитиране

Парите

07-03-2014, 14:21

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Промените обхващат и кредити под 400 лв.

Депутатите приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.

Промените предвиждат разширяване на законовия обхват и по отношение на кредити под 400 лв. Вносителите изтъкнаха необходимостта от това поради зачестяващата практика на отпускане на „бързи кредити" до 399лв. при неизгодни и в много случаи неясни за кредитополучателите условия. По отношение на този тип кредити обаче няма да се прилага правото на отказ от кредита, уредено в чл.29 от закона, тъй като наличието на това право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити.

С новите текстове се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита. Става дума за такси и комисионни за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.

В случай, че кредитополучателите погасят ипотечен кредит през първата година, те ще дължат такса в размер до 1% от отпусната от кредитора сума.

Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване вида, размера и действието, за което се събират таксите и комисионните, да се описват ясно и точно в договора за кредит.

Народните представители разпоредиха ясно се разписват и правилата за формиране на референтния лихвен процент, като при сключването на договора за кредит, в него да бъдат посочени индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент, тяхното съотношение и начин на изчисление, както и всички фактори и условия.

Регламентира се задължение за кредитора да предостави на кредитополучателя право на избор при сключването на жилищен ипотечен кредит, а именно: дали да сключи договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението, или при който при принудително изпълнение кредитополучателят носи отговорността по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите, т.е отговаря с цялото си имущество.

Според вносителите от управляващото мнозинство, начело с ДПС депутата Йордан Цонев и червения му колега Румен Гечев, с предложените промени се постига по-голяма консистентност с принципите на прозрачност, равнопоставеност, отговорно кредитиране и лоялна конкуренция.