Детски градини във Варна - с течове и пукнатини

Неизрядна строителна документация също част от нарушенията

Пукнатини и течове установи проверка в детски градини във Варна. Работни групи с участието на представители на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по пожарна безопасност, направиха огледи на всички държавни и общински детски градини и учебни заведения.

При проверките са констатирани 903 нарушения на Закона за устройство на територията, 216 на санитарно-хигиенните изисквания и 690 на нормите за пожарна безопасност.

В детска градина № 3 „Детско градче“ гр. Варна са установени пукнатини по тавани, стени, колони и наличие на влага и течове. Хидроизолацията на плоския покрив е компрометирана.

В ЦДГ № 15 „Гълъбче“ гр. Варна югоизточния край на блок А е пропаднал, терасата на първи етаж е отцепена по цялото протежение и по диагонал. Има видими пукнатини по таван, под и стени.

В някои случаи, на проверяващите не са представени документи за извършени преустройства. Например, за ЦДГ № 22 „Горска приказка“ кв. Аспарухово, гр. Варна не са представени документи за наново монолитно изграден втори етаж.

В ЦДГ № 12 „Пинокио“ кв. Аспарухово, гр. Варна има изпълнени стоманобетонни плочи на 1 и 2 етаж на основната сграда и филиала.

Общо за Варненска област са направени 140 проверки. Проверени са 70 училища и 70 детски градини и са констатирани 73 нарушения по ЗУТ, основно пукнатини, а на 13 места не са били покрити нормите за пожарна безопасност.