ОУ "Стоян Михайловски" с нова компютърна зала

Животът

19-03-2014, 13:45

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Изградена след спечелено финансиране по националната програма

Нова модерна компютърна зала радва възпитаниците и учителите на ОУ "Стоян Михайловски". Съвременният кабинет носи името на българина Джон Атанасов, който е с всепризнат принос за развитието на световната технологична мисъл. Възможностите, които предоставя на учениците новото оборудване, са съизмерими с европейската рамка за използване на информационните технологии в образованието.
"Eдновременната работа на 16-те съвременни компютърни терминални станции се обезпечава от мощен сървър при постигане на оптимално натоварване. Чрез новите компютъризирани работни места, базирани на терминални решения, се осигурява един модерен и ефективен учебен процес", коментира директорът на училището Павлина Мандажиева.
Залата е изградена след спечелено финансиране по Националната програма на Министерство на образованието и науката "Информационни и комуникационни технологии в училище".