Нова реалност във Варна: Градини по покривите и сероводород за гориво

Идеите, отпаднали от конкурса "Блумбърг", имат шанс за европейско финансиране

Монтиране на LED екрани на пешеходни пътеки във Варна, зелени градини върху покриви на училища и детски градини, използване на сероводорода от Черно море за гориво, превръщане на боклука в изкуство. Това са част от идеите, които бяха представени от техните автори по време на семинар "Европейско финансиране за развитие на идеи за Варна", който се състоя в Областния информационен център в четвъртък. Форумът се организира от ОИЦ-Варна със съдействието на община Варна. Участници в семинара бяха автори на идеи от предварителната надпревара за проект, с който общината се представи в конкурса на фондация "Блумбърг филантропис" – "Предизвикателство за кметове” в края на януари. Целта на семинара бе да насърчи отпадналите участници в преселекцията да осъществят концепциите си с европейско финансиране.

Първият модул беше посветен на проекти в образователната, социалната и научната сфери и възможностите за тяхното финансиране от новите оперативни програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж", които бяха представени от управителя на ОИЦ Виктория Николова. Дискутирани бяха перспективите за осъществяване на образователни дейности и курсове за възрастни, въвеждането на тренировъчна програма за спортни дейности сред децата. Застъпени бяха и възможностите за финансова подкрепа на научни изследвания, от които се интересуваха присъстващите изследоватали и изобретатели. Техните разработки са свързани с обезвреждане на биоразградим отпадък, използване на сероводорода от Черно море за производство на гориво.

Вторият модул беше насочен към възможностите за финансиране на бизнеса от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Разискваните теми се фокусираха върху сферата на иновациите - стартиране на предприятия, разработване и внедряване на модерни технологиии и др.

В този панел бяха включени идеи за дигитализиране на публична информация от хора в неравностойно положение, безотпадно преработване на боклуците в течни горива, монтиране на LED екрани на пешеходни пътеки в централната част на Варна и на места с повишена опасност за пешеходците, използване на енергията на морските вълни за производство на еленергия и нейното приложение в градския транспорт във Варна. Участниците се интересуваха от процента на съфинансиране, авансовите плащания и размера на изискуемите банкови гаранции, както и от възможностите за оптимизиране на процедурите за кандидатстване и отчитане през новия програмен период.