Апелативният съд във Варна с нов зам.- председател

Мисия Варна

24-03-2014, 12:43

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Милен Славов зае поста

Новият заместник -председател на Апелативен съд Варна и ръководител на Гражданско отделение е съдия Милен Славов. 43-годишният юрист е завършил "Право" в СУ "Св.Кл. Охридски" през 1998 година. Целият му професионален път след това преминава в съдебната система. Обществеността познава съдия Славов като административен ръководител и председател на един от най-големите районни съдилища в страната – Районен съд Варна, който той ръководи близо 8 години. През август 2009 година Милен Славов оглави Гражданско отделение на Окръжен съд Варна и стана негов заместник председател.

Ерудиран, компетентен съдия и ръководител с изключително висок административен капацитет. Професионалната му кариера е съпътствана с множество специализации и допълнителна квалификация – Основи на ЕП, "Управление движението на делата и намаляване на забавянето им", "Лидерство и стратегическо планиране", "Актуални въпроси на съдебната делба", "Изменения в гражданския процес в новия ГПК", "Управление на човешките ресурси в съдебната администрация".

Съдия Славов е специализирал в САЩ и близо 8 години работи по реализирането на проекти по Програмата за развитие на съдебната система, свързани с усъвършенстване на работните процеси в съда. Участва в Работна група при ВСС за анализ и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната система. Преподавател е във ВСУ "Черноризец Храбър" и член на държавната изпитна комисия.

Милен Славов има най-високия ранг в съдебната система – съдия във ВКС и ВАС. Заради високата му професионална компетентност и административен капацитет е награждаван през 2012 година от ВСС със служебна благодарност и грамота.