50% таван за таксите на ЧСИ

Новините

27-03-2014, 07:17

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Бирниците вече няма да събират глоби и сметки за парно

Таванът на таксите, които частните съдебни изпълнители прибират от затънали длъжници, да се закове на 50% от вземането. Това предвиждат законодателни промени, внесени в Народното събрание от червения депутат Страхил Ангелов. Текстовете вече са представени пред групата на социалистите и предстои да влязат за разглеждане и в парламентарните комисии. С тях се спират своеволията на ЧСИ-тата, като изрично се записва, че „сборът на всички такси по изпълнението не може да надхвърля една втора от вземането“. Така ако закъсалият финансово гражданин дължи например 300 лв., частният съдебен изпълнител ще може да прибере допълнително най-много до 150 лв., без значение какви дейности извършва, а не както в момента – да ошушка длъжника до последния му лев. Същото ограничение за тарифа до половината от стойността ще важи и при отнемането на вещи, имоти или автомобили. „Сега действа само една наредба за таксите на ЧСИ-тата, която обаче на практика създава условия за узаконен рекет. Това искаме да спрем с разписването на конкретен таван в Закона за частните съдебни изпълнители“, поясни пред „Монитор“ Ангелов. Във въпросния нормативен документ има дълъг списък от суми, които събирачът на вземания може да си начислява, сред които дори 50 лв. за „осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете“. В него е разписано също, че за принудително изпълнение извън работното време и в празнични дни ЧСИ-то събира допълнително 50 на сто от таксата за съответното действие. Всичко това отваряло вратичка за масови злоупотреби и налагане на непосилни тарифи, които в крайна сметка довеждат закъсалия длъжник до нищета и бедност

 

„Чест парадокс е събирането на малко по размер задължение, на което се начисляват такси, които надхвърлят самото вземане, включително и неколкократно“, се посочва в мотивите на законопроекта. И се дава пример как за вземане от 300 лв., при начисляване на куп допълнителни дейности таксата може да достигне 520 лв., а при включването и на адвокатски възнаграждения дължимата сума може да набъбне и до 1000 лв. „Тази отворена от закона опция се използва от колекторски фирми за тормоз и заплахи към длъжници от типа - „Плати доброволно, или ще ти излезе по три“, се отбелязва още в законопроекта.

 

Освен изричното разписване на таван за таксите на ЧСИ-тата, с поправките се ограничава и полето им на дейност, като се отнема опцията за събиране на борчове към фирми, при които собственик на капитала са държавата или общините. Така на практика ще им се врътне кранчето за финансови потоци от събиране на задължения към дружества като „Топлофикация“ и неизплатени глоби за неправилно паркиране. Вместо на ЧСИ-та, тези дейности трябва да се  

възлагат на държавни съдебни изпълнители категоричен бе Ангелов. За целта обаче трябвало да се укрепи капацитета на този институт точно с постъпилите средства при разширяване на дейностите.

 

Според соцдепутата в бъдеще ще са необходими още куп законодателни стъпки, които да защитят длъжниците от тормоз и тотален фалит. По думите му не било редно например човек да разбира едва пред банкомата, че му се отнема част от заплатата за погасяване на борчове.