Младежи от три страни месиха хляб, боядисваха яйца и учиха хора във Варна

Домакин беше гимназията по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"

Младежи от Германия, Австрия и Италия се учиха да месят хляб във Варна. Международната среща под надслова "История на старите занаяти и традиция в търговията" бе организирана по проект "Коменски", а домакин беше гимназията по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"-Варна.

По време на срещата членовете на групите се запознаха с историята, бита и културата на България. Младежите се включиха в различни традиционни за страната ни обичаи като боядисване на яйца и изработване на мартеници.Беше организиран уъркшоп, в който те тъкаха, месиха хляб, изработваха глинени съдове, сякоха монети. Облечени в народни носии те разучаваха народни песни и хора.

През юни предстои друга среща от инициативата, която ще се проведе в Хамбург, Германия, под надслов "Професионален опит, чрез практика в предприятието".