Разпад или растеж - астрологична картина на април

Хороскоп

02-04-2014, 22:20

Автор:

Елена Пенчева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Новолуние в Овен: Корекция на целите

Сезонът на затъмненията

8 април - Опозиция Слънце - Марс, 15 април - Лунно затъмнение във Везни, Голям космически кръст - 21 април, Слънчево затъмнение - 29 април

Доколкото месец април изобилства от редки и важни астрологични ситуации, настоящата статия има обзорен характер. Противостоенето на Слънцето и Марс, Лунното и Слънчевото затъмнение както и Големия кардинален кръст, сами по себе си изискват самостоятелен анализ, тъй като ще ни отправят предизвикателството да преодоляваме сложни ситуации в трудни условия и да вземаме важни решения, в сезона на затъмненията, когато всяка промяна може да има съдбовен характер и необратими последствия. Искам изришно да подчертая, че съдбовността и необратимостта далеч невинаги имат отрицателен характер, а трудните решения и важните промени, макар и често стресиращи за момента, са онези лостове, благодарение на които постигаме качествен напредък и това важи както за отделните личности, така и за човечеството като цяло.

Великденските мистерии през тази година ще бъдат украсени с реална небесна конфигурация, наречена Голям космически кръст, разположен в кардиналните оси на Зодиака. Това е конфигурация, при която четири и повече планети акцентират с присъствието си четирите взаимно противопоставящи се с едно и също качество зодиакални знака. Качеството е кардиналност, знаците съответно Овен, Везни, Рак и Козирог, а участниците в него - Слънце, Марс, Юпитер, Уран и Плутон. Те както и самия кардинален  принцип са проводници на активната, в някои случаи твърде интензивна и поради това често разрушителна мъжка енергия. Това е изключително силна конфигурация, генерираща мощна енергия чрез включването на равни по сила и противоположни по смисъл и значение енергийни потоци, изискващи търсенето на решения за освобождаване на създалото се по този начин напрежение, в източници излизащи извън границите на досега съществуващи възможности и условия. По тази причина, тя е смятана за предизвикателна по характер и разрушителна като ефект. В общия случай това е така поради вродените качества на хората да се страхуват от промяната, да избягват и отлагат непопулярни решения, да излязат от зоната си на комфорт и да пожертват нещо, на което са посветили голяма част от времето, ресурсите и усилията си до момента. Всичко във Вселената обаче се намира в непрекъснато движение и онова, което до вчера е имало първостепенно значение като източник на развитите и удовлетворение, в следващ момент може да се превърне в затормозяващ фактор, тъй като привързаността и статичността сами по себе си възпрепятстват развитието. Така настъпва момент, в който старите правила, условия, ценности и приоритети губят своето значение  и еволюционния принцип ни задължава да ги подменим с нови. Смъртта и възкресението, които ще почитаме през април по време на Великденските празници сами по себе си представляват митично олицетворение на точно този вечен кръговрат, заложен във фундамента на живота.

В този смисъл, ефектът на проявление на конфигурацията Голям кръст в живота на всеки от нас, зависи от степента на осъзнатост, личния избор и готовността да бъде поета отговорността за него. Истината е, че ситуациите, които тази конфигурация описва ни принуждават да се възползваме от редкия шанс, да надскочим себе си, да постигнем изключителни неща и сериозен напредък в личностното си развитие, именно поради снижаване границата на търпимост и развиване на остра непоносимост към фактори и обстоятелства, с които до момента сме се примирявали.

Разбира се, предвид казаното до тук, през април вероятно ще станем свидетели и участници на драматични обрати в обществено-политическия живот. Предстои ни най-острата и решаваща фаза в четири-годишната ожесточена хватка между Уран и Плутон. Това е битка между минало и бъдеще, между радикализъм и консерватизъм, между свободата и ограниченията, между нови, реформаторски идеи и стари, дълбоко вкоренени схващания за устройството, функционирането и законите, на които се подчинява общественият механизъм. Историческият опит показва, че изборът на която и да е от двете крайности е неефективен и с неустойчив във времето резултат, а непосредственият ни опит от последните няколко години, отново потвърждава това. Както в личен така и в глобален аспект обаче, острите кризи, могат да родят както  масова лудост и агресия, така и нови политически играчи, изповядващи прогресивни идеи и концепции и решения стартиращи процеси с историческо значение.

Сериозно внимание в анализа на астрологичната обстановка през Април изисква Марс, чието ретроградно движение във враждебния за него знак Везни, навлиза в ключова и решаваща за по-нататъшния ход на събитията фаза - опозицията със Слънцето, в периода 6-11 април, с точен падеж на 8 април. В пряка корелация с Марсовото състояние и движение се намира Руско-Украинската криза, която е и най-актуалният международен проблем от стратегическо значение в момента.

Когато Марс е ретрограден, независимо в кой зодиакален знак се случва това, се принуждаваме да се изправим срещу неразрешените конфликти, неконструктивните реакции и натрупаното напрежение. Някои от първичните ни реакции, импулси и модели на поведение, които използваме в преследването на амбициите и желанията си, или напротив, неумението и нежеланието ни да предприемем каквото и да е за тяхното осъществяване, ни довеждат до задънена улица. Задънената улица е тясно и неуютно място, особено за Марс, въплъщаващ в себе си принципа на действието и активността. Първоначално, това поражда гняв и нарастваща враждебност към всичко и всеки, до момента до който Слънцето, носител на принципа на съзнанието и индивидуалността, не застане в опозиция с Марс и не освети собственото ни неумение да упражняваме и насочваме волята си и последиците от това. Тогава ни се налага да преразгледаме досегашните си представи за лична самоувереност, да пробудим и интегрираме способността си да поемаме рискове, да регулираме конфликти, да намерим нови подходи за проявление и направление на волята и физическата си активност.

Опозицията винаги поражда съпротивление и изисква алтернатива, а решението и е компромис, независимо дали конфликтът е вътрешен, касаещ особености на личността или външен, касаещ ситуация или взаимоотношения. Опозицията между Марс  и Слънцето е време, в което събитията, обстоятелствата и личните ни прозрения ни дават възможност да осъзнаем кои наши привични реакции и модели на поведение ни отвеждат до задънената улица, кои от методите с които се служим не съдействат , а напротив възпрепятстват постигането на желанията, целите и амбициите ни и съответно да ги преразгледаме и променим, за да бъдат в бъдеще постъпките ни  по-адекватни, а усилията - по-ефективни. В някои случай, може да се наложи да преразгледаме намерения и цели, за които в този период ще стане пределно ясно, че са непродуктивни и няма да породят очаквания резултат.

Предвид движението на Марс през Везни, на преосмисляне ще подлежат преди всичко теми касаещи взаимоотношенията и способите, с които си служим за регулирането на конфликтите в тях, при това независимо дали упражняваме натиск или напротив-избягваме здравословното противопоставяне, защитаващо собствените ни граници, идентичност и индивидуалност. Нито за миг не бива да забравяме, че компромисът изисква взаимни, а не едностранни отстъпки. В случай, че такъв не бъде постигнат,  съществуващите конфликти могат да се разгърнат в остра конфронтация и вражда, която с времето ще се задълбочава. А крайния резултат ще бъде поражение за този, които е провокирал конфликта и пръв е упражнил агресия, независимо дали мотивите му са справедливи или не. Корените на възникналите проблеми следва да потърсим в събитията от април 2013, а препятствията и ограниченията в личната ни свобода, ще целят да ни подтикнат да потърсим нови причини и източници за сътрудничество, както и да се освободим от вътрешните си деструктивни програми, които ни пречат да живеем в хармония със себе си и които проектираме във взаимоотношенията си. Така, стига да сме съзнателни, можем да извлечем полза дори от спорните ситуации, тъй като те ще ни посочат онези неконструктивни реакции, които ни пречат действително да отстояваме позициите си, независимо дали си служим с натиск и агресия, пораждащи отхвърляне, или напротив не умеем да отстояваме себе си, да взимаме решения и да поемаме рискове, които ни приближават до желаната цел.

В обществено социален план под въздействието на опозицията Слънце-Марс можем да наблюдаваме кулминация на процесите изразяващи назрялата потребност и необходимост от отхвърляне на ограничения и диктатури. Тази опозиция ще постави началото на период на поляризация и жестоки конфликти, в това число силови и военни, съпроводени с радикализъм и остро противопоставяне. Предстои ожесточена борба както за власт, така и против властта, а кардиналната енергия на периода както и Пълното лунно затъмнение в средата на месеца, не дават особени надежди за  добре обмислени и съобразени с последствията действия.

Лунното затъмнение, ще активира 26-тия градус на Везните, на 15 април. Ще бъде видимо от двата Американски континента и Австралия. То, както и Слънчевото затъмнение на 29  април, е мощен гравитационен фактор, който добавя към усложнената обстановка и опасности от природни катаклизми, бедствия и свързани с тях аварии през месеца. Оста Овен-Везни, се свързва с международните и партньорските взаимоотношения в цялото им богатство на проявление - от партньорство и близост, до противопоставяне и вражда. Емоционалната наситеност и съдбовния характер на периода, ще създаде предпоставки за разпад на стари съюзи и създаване на нови. Особено важен ще е този период за родените около  15 април и 18 октомври, плюс-минус три дни, които трябва да бъдат крайно внимателни към емоционалните си избори и реакции. Не се поддавайте на провокации и внимателно обмисляйте последствията от всяко решение, което би могло да породи промяна в живота ви. Това касае и онези, които имат важни фокусни точки и планети, разположени  около 26-тия градус на кардиналните знаци Овен, Везни, Рак и Козирог.

Всяко Пълнолуние дава кулминация на съществуващите процеси. За добро или за лошо в месеца на големия Кардинален кръст, имаме не просто Пълнолуние, а пълно Лунно затъмнение. Деструктивните процеси, злоупотребите, недомислията и популизма в политиката и икономиката ще достигнат своя пик и съвсем резонно могат да предизвикат протести и революционни вълнения. Възможно е възникване на ситуации, разбиващи установените модели и изискващи прилагането на нови подходи и нови закони в движение, в ситуация на динамично променяща се реалност.

Големият кардинален кръст поражда максимум желание, за постигане на целите, при това на всяка цена, при минимум готовност за компромис. Обективната и отдавна назряваща потребност от промени ще среща остра съпротива от консервативната част на обществото. Определено населението ще изпитва меко казано дискомфорт в резултат на действията на органите на властта и държавността. Синхронично с опитите за ограничаване на гражданските свободи и налагане на ограничаващи икономически механизми, ще нараства обществената активност, придобиваща все по-радикални форми. Нови идеи ще разрушават старите порядки, противоречиви идеологии ще се борят за първенство върху истината.  В борбата за власт и превъзходство винаги някой губи битката, но този път условията за провеждане на реформи са толкова категорични, че дори и разрушителни по своя характер, процесите ще имат прогресивен във времето ефект.

Разбира се, това няма да стане за ден, нито за седмица, но събитията през втората половина на април ще положат началото на тези процеси. Очевидно е също, че процесът не касае всички личности, организации и държави, но ще засегне достатъчно критична маса, за да породи значителни изменения на лично или социално равнище. За всички ни ще бъде препоръчително съзнателно и задълбочено да преценяваме желанията и възможностите си. Особено, когато желаем да предприемем радикални промени в живота си или да направим решителни стъпки в личните си отношения. От друга страна, ако плановете за промяна, или рязко и решително освобождаване от някого/нещо, който/ което не ви позволява да живеете пълноценно, са добре обмислени и подготвени, то няма по-подходящ момент за действие от сега. Стига риска да е оправдан и да имате всички основания да смятате, че можете да контролирате този процес. Особено внимание на това трябва да обърнат родените в началото на януари, април, юли и октомври. Всички останали, могат да следват много прост и ефективен модел на разпознаване: Онова, което бъде блокирано през този месец и не успее да се прояви и реализира е вредно за вас и пагубно по своята същност. Препятствията не целят да подхранят амбициите ви, а да ви предпазят от грешки и много скоро ще се убедите в това.

Месецът ще завърши с пръстеновидно Слънчево затъмнение, чиято сянка ще премине през южната  част на Индийския океан, Австралия и южните части на Индонезия. Доколкото всяко Новолуние и най-вече Слънчевите затъмнения пораждат условия за реализация на изцяло нова житейска програма, ще имаме всички шансове да изградим за себе си такава, която отговаря на новите условия настъпили в следствие на измененията настъпили през април. Слънчевото затъмнение ще акцентира 9-тия градус от Телеца, като съответно обещава възможност за рестарт и презареждане на житейската матрица за родените около 29 април, плюс-минус 3 дни, както и всички които имат важни фокусни точки около 9-тия градус на неподвижните знаци Телец, Скорпион, Лъв и Водолей. Венера владееща Затъмнението се намира в прекрасни позиции и разположение на духа в Риби, което ни обещаава благоприятен изход и възможност за намиране на удовлетворяващи решения във всяка сложна ситуация. Оптимистична надежда, че в крайна сметка принципът на универсалната хармония, ще съумее да претопи в себе си деструктивните нагласи и последствията от тях. Юпитер също най-после ще протегне подкрепяща ръка, а двете планети са доказали потенциала си да коригират и най-негативните сценарии.