Интернет калкулатор пресмята личната ни инфлация

Парите

20-04-2014, 19:54

Снимка:

n/a

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Личната инфлация се разминава с официалната, обявена от НСИ, защото средностатистически потребител съществува само теоретично

С 1% намаляват цените само за първите 3 месеца на годината - толкова реално е натрупаната дефлация, съобщават от Националния статистически институт. Потребителите обаче отчитат завишение на цените. До каква степен личната инфлация се различава от официалната за България? Това става ясно от калкулатор на Националния статистически институт, който изчислява личната инфлация, чрез въвеждане на месечните и годишни разходи. Националният индекс отразява модела на потребление средно на домакинство за страната, а не на определено семейство или лице. Всеки има индивидуален модел на потребление и неговата лична инфлация се различава от националната.

Потребителската кошница от стоки и услуги, която Националният статистически институт използва, за да изчисли индекса на потребителските цени и чрез него да пресметне процента на инфлация за България, се състои от 681 стоки и услуги. За всяка една стока или услуга – напр. хляб, мляко, билет за кино, бензин се изчислява средна цена за месеца и средна цена за предходната година. Общият индекс на потребителските цени се изчислява като средна претеглена от промените в цените на всичките 681 стоки, наблюдавани в над 6300 търговски обекта в 27-те градове, в които се извършва наблюдение на цените.

Процентът на инфлация, обаче не зависи само от това как се променят цените на стоките и услугите. Друг важен фактор са теглата на отделните стоки и услуги, включени в потребителската кошница. Теглата определят дела (важността, значимостта) на различните стоки и услуги в потребителската кошница и от там и влиянието на изменението на техните цени върху общото изменение на цените, т.е. върху процента на инфлация.

Теглата, използвани от Националния статистически институт за изчисляване на индексите на цените (процента на инфлация) се определят въз основа на данни от изследването на домакинските бюджети. Те се отнасят за средностатистическия потребител и като такива отразяват структурата на потребление на едно средностатистическо българско домакинство.
Средностатистически потребител, обаче, съществува само теоретично. По тази причина официално изчислената инфлация може да се различава от изчисленията на личната инфлация: например, ако Вие не пушите, Вашето лично потребление няма да включва разходи за тютюневи изделия, които са включени в кошницата, използвана за пресмятане на официалния процент на инфлация.

Калкулатор за изчисляване на личната инфлация »»

Калкулаторът дава възможност да изчислите вашата лична инфлация, т.е. индекса на потребителските цени чрез въвеждането на личните месечни и годишни разходи, които да отговарят на личния модел на потребление.

Въз основа на въведените данни се показват показани графики и таблица с официалните и с личните изчисления на месечната и на годишната инфлация. Така става ясно как различните тегла, дължащи се на различните модели на потребление, оказват влияние върху общото изменение на цените. Отделна графика "Сравнение на разходите" съпоставя личения модел на потребление с модела на потребление на средностатистическото домакинство по основни видове разходи.