Служители на РИОСВ-Варна се включват в почистването утре

Мисия Варна

25-04-2014, 11:05

Автор:

varna.utre.bg

Всичко от Автора

От МОСВ ще раздадат 38 500 чували и ръкавици и 3550 ваучера за гориво

Експертите на РИОСВ-Варна ще се включат в кампанията "Да изчистим България за един ден" на 26 април с почистване на Природен парк “Златни пясъци”.

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна изпрати писма до кметовете на общини във Варненска и Добричка област за съдействие при осигуряване на информация за количествата на събраните и транспортирани отпадъци в хода на кампанията.

За всички транспортни средства, които се включат в инициативата ще бъде осигурен свободен достъп до регионалните и общински депа за отпадъци. На 26 и 27 април, общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци.

МОСВ ще предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици, които ще бъдат  разпределени по общини в страната.

МОСВ ще предостави на областните администрации 3550 единични  ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, които ще бъдат разпределени от ПУДООС на база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през  2013 г.