Млади таланти репетират по мази и тавани

Животът

01-05-2014, 17:59

Автор:

varna.utre.bg

Всичко от Автора

Родители на ученици от Музикалното търсят помощ за спора с Колежа по туризъм

Отворено писмо до медиите разпространиха днес родители на учениците от Национално училище по Изкуствата „Добри Христов“ във Варна (НУИ). В него те описват крайно неприемливите условията, при които учат деца им и дългогодишните опити от страна на дирекцията на училището и родителите това да се промени в положителна посока.

Проблемът с имота на ул. "Стефан Караджа" 34 е в това, че Музикалното училището дели сграда (държавен имот) с Колежа по туризъм, част от Икономически Университет. По документи сградата е на Министерство на Културата, респективно НУИ.

Тя е недостатъчна за две учебни заведения, от което произлизат основните проблеми за децата от НУИ „Добри Христов“ - недостиг на учебни площи, балетна и физкултурна зала, липса на ученически стол и други.

В училището се обучават млади таланти от първи до дванадесети клас. Всички те провеждат занимания в повечето дни целодневно – това се дължи на разширената програма по изкуства, което е нормално за този процес на обучение.

"Ненормалното е липсата на помещения, поради което се провеждат занимания в мазата, тавана, и в няколко временни постройки в двора на училището, а в същото време Колежа по туризъм държи в своята част затворени и неизползваеми помещения, защото няма желание да ги ремонтира, докато не им бъде представен отделен акт за собственост! Което ни навежда и на мисълта, че те нямат необходимост от тези площи, които са твърде необходими за нашето училище.

Ненормалното е липсата на стол към училището, в което децата учат целодневно, част от тях (напр. балерините) трябва да спазват и определен хранителен режим. Към този момент класовете от занималните се извеждат от сградата и се хранят в близко заведение, а останалите ученици са принудени да се хранят от близките павилиони с хамбургери. Да не говорим, че всички деца трябва да се хранят здравословно, предвид статистиките за застрашителния брой учениците с наднормено тегло в България. Столовата на училището се намира в частта на Колежа, като същата няма разрешително от РЗИ, но въпреки всичко се използва като кухненски блок за практика на студентите.

Ненормалното е липса на нормален физкултурен салон и балетна зала, поради неистовото желание на Колежа по туризъм да е точно в тази сграда и по-скоро точно в този имот! Ненормалното е това, че програмата на по-големите ученици е с голямо количество празни часове (дупки), поради липса на достатъчно помещения по специалните предмети, които се провеждат в сутрешната смяна за учениците от 9 до 12 клас, а следобед се провеждат часовете по общообразователната програма.

Ненормалното е липсата на библиотека с достатъчно голяма читалня, както и липсата на помещение за самоподготвка и почивка във времето между специалните предмети и общообразователните часове.

Ненормалното е, че студенти и преподаватели от Колежа по туризъм най-нагло и демонстративно пушат в прилежащите към сградата площи и в училищния двор! Когато им бъде направена забележка, същите отговарят, че не учат в НУИ „Добри Христов”, следователно могат да пушат и пред входа на самото училище!!! Въпреки направените им забележки и от РЗИ Варна, най- демонстративно не се спазват и техните препоръки. В този ред на мисли не смятаме,че е редно две учебни заведения, в едно от което се обучават подрастващи и малки деца да бъдат заедно с пълнолетни вече студенти", пишат родителите.

Проблем със сградата на ул. „Стефан Караджа“ 34 е в това, че всеки опит да бъде изваден Колежа по туризъм от заеманата от тях 1/3 от сградата, среща яростен отпор, въпреки че по документи, от 1990-та година имотът е на Министерство на Културата, респективно на НУИ „Добри Христов“. За 24 години, досега реално са прехвърлени само няколко стаи за ползване към НУИ, като всеки път това е свързано с дълги съдебни дела.

Икономически университет – Варна от друга страна разполага с две големи сгради в града, няколко учебни центъра (включително и един специално даден на Колежа по туризъм), спортни бази, студентски стол и други бази. Едната от сградите им е само на 200 метра от ул. “Стефан Караджа“ 34, но въпреки всичко те държат да имат и втори имот в центъра на град Варна. Столовете са отделни за студенти и преподаватели, а децата на НУИ „Добри Христов” обядват пици и ниско качествени закуски, просто защото няма нищо друго в близост до сградата на училището. ИУ-Варна отделя милиони левове за обновяването и дострояването на сградите си, но не намира възможности и средства, за да устрои Колежа по Туризъм! За нас това е просто липса на ЖЕЛАНИЕ от тяхна страна и интерес трайно да се установят в идеалния център на града, което работело за техния престиж, се казва още в писмото.

След започването на учебната година на 15-ти септември 2013 е сформиран родителски комитет, който с подкрепата на Училищното Настоятелство, непрекъснато прави опити да получи съдействие от всички съществуващи инстанции в България. Инициирана беше подписка, която продължава и в момента.

Авторите на писмото прилагат описание на комуникациите и становищата на отделните институции за последните 4 месеца:

Община Варна – за тях имота е на Министерство на Културата. Училищата са държавни. Затова Община Варна няма как да се намеси в случая.

Обудсманът на Република България и Президентът на Република България, изразиха своята загриженост и се обърнаха към институциите „да решат проблема“. От офиса на Омбудсмана винаги получаваме информация за текущото състояние на преписката и дори за тяхната комуникация с другите институции. Все пак те твърдо заявиха, че от тях нищо не зависи.

Министерство на Културата приема, че е необходимо да се намери място за Колежа по Туризъм и инициира създаването на междуведомствена комисия. Тя за два месеца не успя да се сформира, а в това време, проблемът вече беше поет от Министерски Съвет. Засега те дипломатично искат да се намери решение за Колежа, след което той да освободи сградата.

Министерство на Образованието и Науката защити Колежа по туризъм, позовавайки се на решението от 1980 г. за предоставяне на част от имота на Колежа. Въпреки, че правото за ползване на имота на ул. „Стефан Караджа“ 34 е отпаднало след предаването за ползване на двата хотела в к.к. Златни Пясъци – Ехо и Мургаш. Фактът, че в последствие в продължение на 7 години Колежът по туризъм не е усвоил хотелите, както и че държавата се е разпоредила с тях, предоставяйки ги на инвеститор, не връща автоматично правото на ИМТ върху имота на ул. „Стефан Караджа“ 34. Министър Клисарова в ефира на БНТ заяви, че е наясно с проблема и че по него се работи. На 16.04.2014 с писмо те поставят своето искане - или да бъде издаден Акт за държавна собственост за ползваната част (!) или да им се намери друга сграда. Такава сграда има, но тя не е на достатъчно „престижно“ място за Колежа.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство е отговорило, че според Областна Администрация-Варна, няма подходяща за Колежа по туризъм държавна собственост. Въпреки наличието на празна сграда в близост до морето – бившото училище „Мара Тасева“ – сграда реновирана, подходяща за провеждане на учебните им практики.

Министерски Съвет е поставил въпроса пред Комисията за разпределяне и използване на административни сгради - държавна собственост. Въпросната Комисия е с непостоянен състав, което поставя въпроса за сформирането и в едно необозримо бъдеще. По закон обаче :
(1) Министър-председателят определя поименния състав на комисията и утвърждава правилата за нейната работа.
(2) Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява необходимите условия за работата на комисията и средствата за нейната дейност.
(3) Председател на комисията е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Това означава, че г-н Пламен Орешарски, като министър-председател е човекът, който ни бави в момента. Защото съставянето на тази комисия не е нещо, което трябва да се отлага или зависи от някаква информация. След което всичко е в ръцете на Министерството на Регионалното Развитие и специално на г-жа Десислава Терзиева.

Историята:
1972 година има решение за настаняване на Музикалното училище (по-късно НУИ „Добри Христов“) в сградата на ул.Стефан Караджа 32. Две години по-късно имало издадена заповед в част от сградата да се настани и Полувисшия Институт по Международен Туризъм (по-късно Колежа по туризъм). Интересното е, че тази заповед не се намира никъде по архивите. Още по-интересно е, че българският съд на база на споменаване съществуването й я приема за годно доказателство за правата на Колежа по туризъм. И това се случва след като на два пъти по две предишни дела съдът се е произнесъл в полза на НУИ „Добри Христов“.
Парадокс е, че след като е издадена заповедта за предаването на имота на НУИ (1114/10.07.1990) през 1995 на Колежа по туризъм са предоставени два хотела на Златни пясъци (Заповед 121А/26.06.1995). В продължение на седем години колежът намира различни извинения да не се премести там, след което МС с Решение 780/25.11.2002 ги дава на Хелиос Хотелс ЕАД. ИУ-Варна вяло протестира, но безрезултатно.

През 2006 Колежът получава нови помещения в кв. Чайка във Варна, след което не ги използва за учебния процес, защото са „прекалено отдалечени“.
През 2009 ИУ-Варна получава Нотариален Акт на несъществуващ адрес (според кметство Одесос) за „временна сграда от леки строителни материали“ построена 1977, само и само да се закрепи някак в границите на този имот!
2010 – Областният управител издава заповед за изземване на частите, заемани от Колежа по туризъм. Следващата година с Решение 1300/30.05.2011 на АС Варна отменя заповедта на Областния управител, позовавайки се на настанителната заповед от 1974, която всъщност никога не е попадала в ръцете на съда, защото я няма никъде в архивите.

След многократно отлагане в продължение на четири месеца най-накрая е проведена обща среща между областния управител, ИУ-Варна, представители на родителите от НУИ и ръководството на Колежа по туризъм. По инициатива на Министерство на Културата на 29.04.2014 беше организирана среща в Областна администрация-Варна, на която присъстваха областният управител г-н Иван Великов и неговият заместник г-н Димитър Чутурков, представители на Министерство на културата, ректорът на Колежа по Туризъм – Стоян Маринов, Зам.-ректорът "Финанси и материална база" на ИУ-Варна проф. д-р Стоян Стоянов, директорът на НУИ „Добри Христов“ г-н Христо Дипчиков, няколко служители на правния отдел на областната ддминистрация и представители на родителите на учениците от НУИ „Добри Христов“.

Ето и разказа на родителите за срещата, на която медии не са понанени: Г-н Великов даде думата на представителя на Икономическия университет - проф. д-р Стоян Стоянов. Ние останахме втрещени от грубата арогантност и бруталност на изказа и презрителното отношение. Не само, че си позволи да изрече една груба лъжа: „правата на Колежа са неоспорими, което се вижда от всички спечелени дела“, но дори и след като бяха извадени фактите, с лекота го обърна на „важно е, че сме спечелили последното дело – и след като е в наша полза, само то има значение, защото е удобно за нас“, но и се опита грубо да манипулира всички събрали се като заяви, че няма значение кой какво иска, защото цитирам: „Единственото решение“ е това, което те предлагат – да им са даде част от парцела на ул. “Стефан Караджа“ 34, защото за тях най-важното е, че теренът е в „идеалния център“ и друго не ги интересува. Открито заяви, че в частта, която Колежа ползва, има редица затворени зали, защото нямало смисъл да ги ремонтират, докато не излезе решение за собствеността. От тяхното предложение и подготвен архитектурен план става ясно, че Колежът планира построяването на нова сграда на мястото, където сега са зелените площи на имота. Така ще се затвори цялото въздушно пространство и децата ни ще учат в „зандан”!!!

На въпроса „Защо не ползвате сградата на училище Мара Тасева?“ ни беше нагло отговорено: „Ха! Аспарухово! Ей затова! Защо вие не я ползвате?!“.

От ректора на Колежа по туризъм ни беше заявено, че се борим с вятърни мелници, защото и преди и сега Икономическият университет имал стабилно лоби в правителството и нямало как да бъде взето решение в наша полза!

Изключително ни притесни финалното изказване на Областния управител г-н Великов, че ако нещата се движат по този начин, най-оптимистичният срок за решаване на ситуацията е две-три години!

Ето какво трябва да се направи, за да може нашите деца да се учат нормално, завършват родителите:

1. Колежът по туризъм да бъде изведен от сградата преди ваканцията, за да може да осъществи ремонт и подготовка на училището за следващата учебна година.

2. Министерството на културата най-накрая да отпусне пари за ремонт и обновяване на сградата. Парите са обещавани няколко поредни години, но поради проблема със собствеността, така и не са били отпуснати.

3. Икономическият университет да настани някъде „временно“ Колежа по туризъм. Той разполага с две големи сгради, както и с учебни бази и помещения извън тях. Според РИО-Варна сградата на „Мара Тасева“ е публично-държавна собственост и може да бъде предоставена на ИУ-Варна за временно (или постоянно) ползване. Тя определено има повече площ от сега заеманта част от сградата на ул. „Стефан Караджа“ 34.

4. В най-кратки срокове държавата да осигури на ИУ-Варна необходимия им терен за кампус, което ще отвори фронт за изграждане на още по-съвременна база за ИУ-Варна и Колежа по Туризъм. От Областната администрация ни увериха, че вече усилено работят по въпроса.

Не бихме искали да се стига до сериозни конфликти с Управата на ИУ-Варна, но голяма част от родителите са събрали огромно недоволство и са готови на кардинални мерки, защото им е омръзнало да се изчаква с години решението на проблема . Готви се гражданско неподчинение, саботиране на изпити, блокиране на ключови кръстовища, и други. Питаме необходимо ли е да се стига до такива крайни мерки, за да поеме някой отговорност и да се намери решение?, пишат за финал родителите.