60% от жалбите в район "Приморски" - за инфраструктурата

Мисия Варна

04-06-2014, 12:59

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-честите проблеми поставяни пред кмета са за незаконно строителство, издаване на документи за търпимост и междусъседски отношения

Най – голям относителен дял от постъпилите жалби и сигнали през първите 5 месеца на тази година в район "Приморски" имат тези, свързани със състоянието на инженерната инфраструктура – почти 60 %. Следват ги състоянието на уличното осветление – 18% и поддържането на зелената система – санитарна сеч, залесяване, косене на тревните площи. Данните са от отчета на районата администрация за периода януари - май тази година, публикуван преди предстоящия празник на района.

Друг, наложил се модел, за информация за проблемите и връзка с гражданите е системата на Aktiven.bg. И тук най-много са подадените сигнали, свързани с нарушения на пътните настилки - почти 40 %, следвани от липсата на осветеление - 16 %, поддържане на зелените площи и състоянието на детските площадки и обществени градинки - 14%,  сигнали за незаконно строителство - 8 %, неправилно паркирани  и изоставени автомобили, бездомни кучета, нарушаване на обществения ред. За съжаление и чрез тази система, голяма част от постъпилите сигнали не са от правомощията и компетентността на районната администрация и последвалата кореспонденция с оторизираните органи до известна степен забавя придвижването на въпросите и тяхното решаване.

Най-често поставяните проблеми от гражданите на срещи с районния кмет Петя Проданова са свързани с незаконното строителство на постройки от различен характер, огради и имоти по Параграф 4, издаване на документи за търпимост, междусъседски спорове.

Друга голяма група повдигнати въпроси при срещите с кмета, засягат подобряването на пътната инфраструктура, озеленяването, облагородяването на кътовете за отдих като детски площадки и спортни съоръжения. В приемните дни се търси и съдействие за настаняване в общински жилища, промени в адресната регистрация, социално подпомагане.