Замразяват такса смет

Новините

01-07-2014, 08:52

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Плащаме според количеството изхвърлен боклук и броя на членовете в домакинството

Кметовете ще могат да замразят размера на такса смет. Така през следващите години може да плащаме за чистотата в градовете същата сума, която дължим за настоящата 2014 г. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са подготвени от Министерството на финансите. Проектозаконът предвижда таксата за поддържане на чистотата да се раздели на две части - такса за битови отпадъци и такса за чистотата на териториите за обществено ползване.

Размерът на таксите ще се определя според необходимите разходи на общината за поддържане на чистотата, по одобрена от общинския съвет план-сметка. За определяне размера на първия компонент на такса смет - таксата за битови отпадъци, общинският съвет може да избере един или няколко критерия, пише в проекта. Това са индивидуално измерено количество боклук за имота; количество битови отпадъци за имота, определено според броя и вместимостта на съдовете за събиране на боклуците; брой ползватели на услугата в имота или натурален показател използвано количество вода в имота.

Например, ако се избере варианта да се плаща за всяка торбичка с боклук, при разходи на общината от 10 000 лв. за 500 тона боклук годишно и торбички от 30 л с вместимост 15 кг, цената на пликчетата трябва да е 33 ст., гласи един от примерите, посочени от МФ. Така ако човек изхвърля боклука си два пъти седмично, ще плати 34,3 лв. за смет, но ако изхвърля боклук си всеки ден ще плати 120 лв., информира в-к "Стандарт".

Размерът на втория компонент на такса смет - такса за чистота на териториите за обществено ползване, ще се определя от броя ползватели на услугата в имота, пише в проекта. Когато обаче не може да се определи броят на ползвателите на услугата, общинският съвет може да определи размера на таксата според данъчната оценка или отчетната стойност на имотите. Много общини обаче възразиха срещу определянето на такса смет според количеството изхвърлени боклуци. В големите градове трудно ще накарат хората да си купуват торбички за смет, както и да не си изхвърлят боклука в кофата пред съседния вход. Затова в проекта се дава възможност размерът на такса смет да бъде замразен от общините. Когато до края на текущата годината общинският съвет не е одобрил план-сметка с разходи за следващата година и/или не е определил на каква основа ще се изчислява размерът на такса смет, то размерът на таксата за поддържане на чистота за следващата година се определя в размер не по-голям от размера на таксата за текущата година, пише в проекта.