Партиите са харчили най-много за медии при изборите за евродепутати

Парите

08-07-2014, 14:49

Снимка:

n/a

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-големи разходи за провеждането на тези избори са направили "България без цензура" и "Коалиция за България"

Разходите за медийни услуги се оказаха едно от най-сериозните пера в отчетите на партиите за привлечените приходи и направените разходи за последните избори за Европейски парламент.

Партиите имаха задължение в срок от 30 дни след изборния ден да предадат финансовата документация в Сметната палата. От институцията уточняват, че 15 партии, 6 коалиции и три инициативни комитета са подали отчети.

От тях е видно, че най-големи разходи за провеждането на тези избори са направили коалицията от политически формации около "България без цензура" и "Коалиция за България".

Новопоявилата се политическа организация с лидер Николай Бареков е похарчила общо над 1,9 млн. лева за изборите. В разходите са включени отделените пари за материали (канцеларски материали и гориво), както и отделените средства за външни услуги. Най-големият разход е за медийни услуги - 1,36 млн. лева. Набраните средства за тази кампания са малко над 1,92 млн. лева – собствени парични средства на партиите в коалицията (общо 1,04 млн. лева и почти 860 хил. лева от дарители на партиите).

Най-голямата сума за медийни услуги обаче е похарчила "Коалиция за България" - 1,41 млн. лева. Общо разходите на партията са малко над 1,89 млн. лева. От собствени средства и дарения "Коалиция за България" е набрала 1,92 млн. лева за участието си в изборите за европейски депутати.

ДПС пък е набрало средствата за участието си в изборите на 25 май само от членски внос (500 хил. лева) и държавната субсидия, която получава партията (1,1 млн. лева). Движението е похарчило 1,61 млн. лева за провеждането на изборите, като заплатените средства за медийни услуги са относително малко на фона на други водещи партии – 534 хил. лева. За отпечатването на плакати, флаери и други подобни материали ДПС са платили 500 хил. лева.

Разходите за плакати, брошури и дипляни на ГЕРБ също са повече от тези за медийни услуги – 464 хил. лева спрямо 385 хил. лева. Партията, която излъчи най-много европейски депутати, е изхарчила 1,62 млн. лева. ГЕРБ е и единствената партия от водещите политически сили, която е направила разходи за социологически проучвания – 24 хил. лева. Всички разходи са покрити единствено със средствата от държавната субсидия на партията.

С членски внос (56 хил. лева) и средства от държавната субсидия (1,25 млн. лева) е финансирала участието си в изборите за Европейски парламент и "Атака". Партията е представена в националния парламент, но не успя да излъчи представител в ЕП. Разходите за предизборната кампания на "Атака" са 1,39 млн. лева, като малко над 1 млн. лева са разходите за медийни услуги. Голямо перо в разходите на партията са тези за наем на помещения, рекламни съоръжения и транспортни средства – 188 хил. лева.

Макар и непредставени в Народното събрание, от "Реформаторския блок" успяха да излъчат евродепутат. Политическата формация е похарчила 771 хил. лева в своята предизборна кампания, от които 572 хил. лева са за медийни услуги. Набраните средства за провеждането на кампанията са 744 хил. лева – собствени средства, дарения и средства на издигнатите кандидати.

С най-малък бюджет сред водещите партии за тези избори е разполагала партията на Георги Първанов – АБВ. От дарения, средства на издигнати кандидати и предоставени непарични услуги политическата формация е набрала 344 хил. лева. За сметка на това разходите са 396 хил. лева, като основното перо в тях са тези за медийни услуги – 272 хил. лева.