Прокуратурата отчете спад в разкриването на престъпленията

Новините

09-07-2014, 06:24

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

За година държавното обвинение е платило над 5.5 млн. лв. обезщетения и лихви заради лошо правосъдие

Броят на разкритите престъпления намалява и тенденцията е трайна за последните 3 г. Това е един от изводите в отчета за дейността на прокуратурата за 2013 г., огласен вчера. Разкрити са 45 566 престъпления, което е 37.3%. Предишните две години процентите са 38.8 и 39.8. Фактът е обезпокоителен и изисква сериозен допълнителен анализ, пише в доклада на държавното обвинение, внесен в парламента. 

Спадът в разкриваемостта рефлектира и върху броя на хората, изпратени на съд - през 2013 г. те са малко над 47 200, а предишните две години - 49 484 и 57 063. Броят на осъдените пък намалява и през м.г. са били 41 412.

Обратно пропорционално на разкриваемостта се увеличава регистрираната престъпност - 122 080 криминални и икономически престъпления. Прекратени са 53 800 дела заради изтичането на абсолютната давност, като почти всички са водени срещу неизвестен извършител. 

Традиционно от прокуратурата отчитат малък дял на оправданите подсъдими - 2.5%. Средният брой окончателно оправдани, които се падат на един прокурор на окръжно ниво, е 0.41. Прави впечатление обаче, че в ключовата Софийска градска прокуратура (СГП) процентът е 1.56. Изпреварва я само военното обвинение в столицата с 1.78%. На трето място е Видин с 1.17 на сто. "Безспорно е, че СГП работи по дела със сериозна фактическа и правна сложност, но следва да се отбележи, че средният брой оправдани на един прокурор от тази прокуратура е почти четири пъти по-висок в сравнение с останалите окръжни прокуратури", се подчертава в доклада на Сотир Цацаров. Посочва се, че трябва да се анализират причините за оправдателните присъди. 

280 души са осъдили прокуратурата през м.г. по закона за отговорността на държавата. Обикновено става дума за разследвани, които не са предадени на съд или съдени, но оправдани. По влезлите в сила 217 съдебни решения срещу прокуратурата са присъдени обезщетения в размер на 2 060 197 лв. През 2012 г. сумата е близо 2.9 млн. лв. В нея влизат обезщетенията и разноските, но не и лихвите, тъй като те се смятат при плащането. Така например през 2013 г. по изпълнителни листове за обезщетения прокуратурата е платила 5 567 248 лв., от които лихвите са над 1.7 млн. лв.
------ПРОМЕНИ
Както обикновено, в отчетния си доклад прокуратурата настоява за законодателни промени, които да подобрят работата й. Рядко обаче политиците се съобразяват с тези препоръки. Т.г. отново се иска декриминализация на по-дребните престъпления, което да позволи на разследващите да се концентрират по тежките и особено опасни престъпления. Пак се говори за въвеждането на фигурата на т.нар. "сътрудничещ свидетел" - даване на имунитет срещу ценни показания за разкриване на корупция и организирана престъпност. Прокурорите предлагат и за падането на банкова и данъчна тайна да не се налага произнасяне на съд, а само искане от обвинител.