Драмата в “Аспарухово” размърда властта във Варна. А другите?

Новините

14-07-2014, 06:54

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Имаме закон за бедствия, общински планове, управници… Не стигат. Трябва качество

От трагедията в "Аспарухово" изминаха 15 дни. Лека-полека други теми започнаха да привличат общественото внимание. Ще мине още малко време и за ужаса ще си спомнят само хората, загубили близки, дом, покъщнина, и живеещи в невъзстановения квартал.

Разговорът обаче не бива да спира, защото истините, които разкрива, касаят предотвратяването на други бедствия. Към момента, вече с по-спокоен тон, трябва да бъдат казани няколко важни неща.
Няма язовири, рибарници
Интернет е паяжина, която може да лови вредители, но може и да "беси" хора. Чета форуми, блогове, следя дискусии и виждам как невероятното става реално просто защото някой пише, друг преписва, никой не мисли и всички твърдят простотии без информация. Тази "технология" роди небивалици: "над "Аспарухово" са прелeли водоем, рибарник, басейн, цистерни", намират се в "поделение на военните", а след като военните показаха поделението, то стана "секретно, никой може да влезе в него". Само ще кажа, че рибарник, басейн (дори с тройни олимпийски размери), цистерни и помпена станция не могат да предизвикат триметрова вълна. Такава вълна се предизвика само при скъсана речна дига и паднал язовирен бент. Няма нужда да ги търсете, няма ги над "Аспарухово".

Прииждащата вода изцяло се дължи на природата. Фактор е и сечта, но основната причина е дъждът. Жертвите, щетите след това най-вероятно се дължат на непочистеното дере, незаконното строителство и т.н. Но трябва ясно да направим горното разграничение. Ако всичко припишем на човешката дейност, ще продължаваме да си въобразяваме, че кротките по принцип климат, релеф и води край Варна не могат да направят поразии. Могат, видя се. Неглижиране на природата би ни направило още по-немарливи.

Ето го професионалния, неутрален, неполитически анализ на три браншови варненски организации - камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, камарата на архитектите и съюза на архитектите:

"Основна причина за пораженията върху жилищните и обществени сгради и инфраструктурата на квартала е интензивният валеж, надвишаващ неколкократно месечната норма. Допълнителна причина е пределното оводняване на почвата от почти ежедневните валежи през май и първата половина на юни и невъзможността да поеме залповите водни количества. Друга причина е непрекъснато нарастващият през годините воден отток в резултат на пълзящото застрояване на района и изграждането на твърди настилки. Трагичните последици от природната стихия обаче можеха да бъдат избегнати: ако пътят на водата в образувалите се естествени дерета не беше блокиран от човешката дейност - сухи дървета и клони от изсечена гора, излезли от употреба домашни уреди и покъщнина, битови отпадъци; ако десетилетия наред общинската и държавната власт в лицето на областната управа и ДНСК не са си затваряли очите и ушите за масовото незаконно строителство както на сгради, така и на инфраструктура, премоствания на дерета и отводнителни канали без осигуряване на необходимия воден отток; ако беше осигурено финансиране и бяха изградени докрай проектираните още през 80-те години на миналия век и актуализирани през 2006 г. проекти за захващане и отвеждане на повърхностните води".

Това е. Инженери и архитекти знаят какво приказват, трябва да бъдат чути.

Кого точно го няма
Кметът Иван Портних изрева: "Държавата я няма". Тя му отвърна подобаващо. Публиката се отврати. Друго тя не може да направи, защото не е наясно кой как трябва да спасява. Съмнявам се, че и участниците знаят. Законът за защита при бедствия е променян 15 пъти от 2006 г. Имахме ресорно министерство, сега нямаме. Ако днес четеш нормативната база, утре трябва пак, защото е стара. Спасяването по време на бедствие в момента е описано в едноименния закон и съответния общински план, в случая - на община Варна. Ето ги разказани накратко:

Когато се появи бедствие, на територията на общината се задейства общинският план за защита на населението. Той предполага координация между институциите, събиране на наличните сили "под знамето" на кмета. Но общинският план не почва да действа автоматично, нужна е кметска заповед. Не всяко наводнение, пожар, земетресение е бедствие, затова е важно кметът правилно и бързо да прецени мащаба на проблема. Ако той се забави или просто счете, че няма бедствие, спасяването се извършва от държавните органи - пожарна (Гражданска защита е към нея), полиция, спешни медици. Те също се координират, обменят информация. Но само при общински план се ангажират се всички ресурси (болници, места за настаняване и т.н.).

При вече задействан план кметът започва да ръководи спасителните операции. Но кого точно командва? Той има достатъчно подчинени, тях - да. Но командва ли кметът шефовете на пожарната, полицията и спешния медицински център? В плана на община Варна пише, че трите държавни институции "участват в дейностите по защита на населението". Но не е разписано ясно дали са подчинени на кмета. Шефът на варненската пожарна Тихомир Грудев заяви, че е подчинен, Купен Пашов, който в общината отговаря за защита на населението при бедствия, заяви, че не знае и следва да провери. А трябва да знае наизуст, защото името му стои под общинския план и е секретар на щаба, който го изпълнява.

Да се върнем конкретно във Варна - първите сигнали за помощ в "Аспарухово" са малко след 18.30. Кметът Портних задейства общинския план в 0 часа. Два часа преди това областният управител Иван Великов обявява бедствено положение, защото кметът не го е направил. Спори се дали губернаторът има право да обявява бедствено положение в градски микрорайон, но дори и да има, общинският план се включва чак в 0 часа. Когато Портних се провиква "Няма я държавата", той още не е задействал общинския план и наистина отговорна е държавата. Но защо привежда плана чак в 0 часа? Защо? Абсурдно е областният управител да му върши работата. Портних по това време е вадил трупове, но функциите му са други. Той може да е звънял на институции, които не отговарят, може да е разпореждал неща, които не се изпълняват, да е видял безобразия - нека ги обяви, важно е. Постфактум заяви единствено, че думите му били "зов за помощ" (Дарик радио). Да, когато човек види ужасии и преживее ад, може да изпусне нерви, да каже всичко. Но пък и ние трябва да кажем, че е нелепо кмет да търси "помощ" по този начин. Още повече когато той самият е натоварен с огромни права и отговорности.
Какво да правим?
Две седмици след трагедията се предложиха много неща. Все верни. Освен другото - нужни са тренировки за действия при бедствия. Координация се постига само с учения. Екипите на Портних и областния управител Иван Великов като патили могат чрез партиите си (ГЕРБ и БСП) да предложат законови изменения с цел по-добра координация и действия. Могат да коригират и собствените планове.

Варна сега чисти деретата си. Не виждам държавни институции да го правят на държавните терени. Не виждам други градове да чистят дерета. Варна спешно изследва свлачища, събаря постройки край тях. Другите общини стоят. Областни управители се радват на световното по футбол.