Във Варна е най-престижният медицински университет в България

Животът

14-08-2014, 12:53

Автор:

МУ-Варна

Всичко от Автора

Според най-голямата академична класация на институтите за висше образование Ranking Web или Webometrics

През изминалата учебна 2013/2014 година, Медицински университет „Д-р П. Стоянов" - Варна е постигнал голям напредък в присъствието си в световното академично пространството, съобщават от учебното заведение.

Ranking Web или Webometrics е най-голямата академична класация на институтите за висше образование. От 2004 г. насам на всеки шест месеца се прави независима и отворена научна оценка от Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC; испански национален съвет по проучванията), за да се предостави многопосочна, актуална, полезна и надеждна информация за работата на институтите от цял свят, базирана на тяхното присъствие в мрежата, както и на тяхната активност.

Включени са всички световни университети, а от 2008 г. - и изследователски центрове, болници и бизнес училища. Езикът на изследване е английски.

За по-малко от година МУ-Варна е подобрил показателите си в Webometrics средно с над 25 процента. В някои от пунктовете е постигнат скок от над 70 процента.

Като резултат в класацията за България сред всички български университети, МУ-Варна се е изкачил от 17-о на 9-о място, като това е най-доброто класиране сред другите медицински университети у нас. За Европа изкачването е с повече от 300 места, а в световната листа - с почти 3000 места, до 4079-о. Класацията можете да видите тук.

Във факултетите и филиалите към МУ-Варна и Медицински колеж се обучават над 5000 студенти, специализанти и докторанти по медицина, денталната медицина, фармация, здравни грижи и здравен мениджмънт. Забележителен е ръстът на чуждестранните студенти, които наброяват 700, от 34 държави от всички континенти, като най-голям е броят на студентите от страните членки на ЕС –Германия, Австрия, Великобритания, Гърция, Италия, Кипър, Норвегия, Швеция, Швейцария. Този факт сам по себе си е индиректен показател за високото качество на образователния продукт, който университетът предоставя.