Изтича срокът за здравни вноски на абитуриентите

Животът

21-08-2014, 17:30

Снимка:

ВарнаУтре/архив

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Бъдещите студенти също трябва да се отчетат до 3 дни, ако не са започнали работа през лятото

Младежите, които са завършили средното си образование през тази година и не са започнали работа веднага трябва да внесат първата си вноска за здравни осигуровки до 25 август, припомнят от НАП. Това важи и за зрелостниците, които са приети като студенти редовно обучение - за месеците от завършването на средното до започването на висшето образование те дължат здравни вноски за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от двете категории (ученици или студенти), които се осигуряват от републиканския бюджет.

Необходимо условие преди плащането е да подадат в офиса на НАП Варна Декларация образец 7 – за възникване на задължение за плащане на здравни осигуровки. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ този, за който започват сами да плащат. В рубриката „Осигуряване” на електронната страница на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията става в офиса на НАП или по пощата с обратна разписка.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, бъдещите студенти може да се озоват с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Напомняме, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права.

Сумата за здравни осигуровки през 2014 г. е 16,80 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец, след което ежедневно започва да се трупа лихва. Затова, ако се внасят пари за няколко месеца назад, преди да се издължи сумата трябва да се направи справка за актуалния размер на лихвата. Справката се прави на място в салона за обслужване на офиса на НАП или чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 561111), ЕГН на лицето и периодът, за който се отнася вноската.