Филип Владимиров: Царска Бистрица е на държавата, а не на Симеон II и сестра му

Новините

23-08-2014, 08:40

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Дължи със сестра си по 140 742 лв. обезщетение и 80 000 лв. лихви за това, че са ползвали имота без основание

 CV

 Роден на 6 юни 1972 г. в гр. Лом

 Завършва право през 1995 г. в СУ “Св. Кл. Охридски"

 От 2 юни 1997 г. е младши съдия в Софийски окръжен съд (СОС). За 17 г. е минал през всички  длъжности в професията - районен съдия в Костинброд, председател на районния съд в Своге

 lОт март 2003 г. е в Софийския окръжен съд, като през 2006 г. – 2007 г. е зам.-председател.

 lВСС го назначава за председател на съда на 29 ноември 2012 г.

 Женен, с едно дете

 

- Съдия Владимиров, докъде стигнаха споровете с царските имоти?

- Окръжният съд гледа 4 дела за установяване право на собственост на държавата върху част от имотите, възстановени на наследниците на Фердинанд и Борис III - “Царска Бистрица”, хижа “Саръгьол”, резиденция “Ситняково” и 66 гори в община Самоков.

Делото за “Саръгьол” е обявено за решение

За “Царска Бистрица” съдът се произнесе на 21 август. Колегата съдия е приел за основателна претенцията на държавата за собствеността върху терена и сградите в него, също и двореца.

Мотивът е, че интендантството на Цивилната листа на царя като държавно юридическо лице, е собственик на имота по силата на изтекла придобивна давност за времето от 1900 г. до 1930 г.

По въпроса за статута на интендантството колегата се е позовал на решението на ВКС по делото “Кричим”. То е задължително за прилагане от съдилищата.

Симеон Борисов Сакскуборгготски и сестра му Мария-Луиза Борисова Хробок, които единствени упражняват фактическата власт върху имотите, са осъдени да предадат владението върху тях на държавата. За останалите ответници - петима чужди граждани, наследници на царете, искът на държавата по отношение на владението на имота е отхвърлен.

Съдът е приел за основателна претенцията на държавата Симеон II и сестра му да платят обезщетение за ползване на имота без основание от март 2006 г. до март 2011 г. Двамата дължат по 140 742 лв. Исковете за времето преди март 2006 г. са отхвърлени като погасени по давност.

Присъдена е и лихва върху обезщетението от по близо 40 000 лв. Осъдени за нея са отново Симеон Сакскуборгготски и Мария-Луиза. Правата на двамата за вземанията им за разноски в имота са приравнени на добросъвестния владелец. Това е обусловило решаващ извод да се извърши прехващане на вземането на държавата - приходите от входни билети за двореца и от добита дървесина (общо към 124 000 лв. за всеки ответник), срещу техните разноски в имота.

- Разходите им за какво са били?

- Това са средства, вложени за запазване и увеличаване на стойността на имота - например за измазване на стени и подмяна на санитарни възли в двореца, за външно измазване, ремонт на покрива, подмяна на тръби, строеж и изографисване на параклиса “Св. Иван Рилски” и др. Разноските са за близо 168 000 лв. Прехващането е извършено измежду двете посочени суми до размера на по-малката - близо 124 000 лв.

- Да направим сметка дотук: разноските за имота надвишават прихода от билети с 44 000 лв., но пък той е ползван без основание. Затова наследниците дължат общо 361 484 лв. с лихвите. Излиза, че те трябва да платят 317 484 лв., ако решението влезе в сила. Така ли е?

- Двамата трябва да платят и 83 600 лева  разноски по делото

в първа инстанция. Те се определят съобразно уважената част от исковете. А държавата е осъдена съразмерно на отхвърлената част да плати на Симеон II малко над 1500 лв., на сестра му - 6500 лв. А на 5-имата други ответници общо 28 000 лв. възнаграждение за процесуално представителство пред съда. Те не са владеели имота - следователно не са лишавали държавата от възможността да го ползва. Решението обаче не е окончателно и подлежи на контрол от горната инстанция.

- Кои са петимата чужденци, които са ответници наред със Симеон Сакскобургготски и сестра му?

- Това са Фердинанд, Александер и Ойген фон Вюртемберг, Софи Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс-Байи дьо Шовини. Български адвокати са ги представлявали в съда.

 

- Затрудненията идват от голямата им фактическа сложност. Трябва да се превеждат документи, тъй като повечето наследници на Фердинанд и Борис III не владеят български.

Правят се много искания за събиране на доказателства по облигационните спорове, съпътстващи исковете за собственост. Държавата претендира за обезщетения за ползване. Това включва входни такси не само за “Царска Бистрица”, но и за “Ситняково” и др. В този разговор не можем да изчерпим всичко.

- Съдия да се е оплакал от натиск как да реши някое от делата?

- Докладчиците са достатъчно опитни. Имат компетентност, знания, рутина. Не ми е известно да им е оказван натиск или влияние било от държавата, било от наследниците.

- Царят разпитван ли е?

- Разпитвани са свидетели заради възражения на защитата за владението, но не бих могъл да ви кажа кои. Другите дела - за резиденция Ситняково и горите, ще продължат през септември.

- Повече дела ли има в ръководения от вас съд след акциите на МВР срещу битовата престъпност през последната година?

- Не бих казал, че има увеличение. Тези дела се гледат от районните съдилища. Ние заседаваме по жалби на подсъдимите или след протест на прокуратурата. Ние сме окръжният съд, в чийто район попадат най-много районни съдилища. Те са 9 в населени места на 60-80 км от София. Тук влиза и ГКПП - Калотина.

- За какви престъпления има най-много дела?

- Най-много внесени обвинителни актове и сключени споразумения има за незаконно минаване на границата от сирийци, афганистанци, африканци и др., за трафик на хора, продажба или държане на цигари без бандерол и др. По тези дела има много разноски, назначават се защитници, преводачи. Бежанците не знаят български, трудно се комуникира с тях, но те не отричат вината си.

Първото им осъждане най-често е до 5 месеца затвор условно и глоба 100-200 лв. После, ако пак се стигне до осъждане, се налагат ефективни присъди. А в последните 2-3 години.

Повечето от убийствата, за които се образуват дела в Софийски окръжен съд, пък имат битов характер.

- Други съдилища в София се оплакват, че трудно издирват свидетели. При вас как е? Имате ли и бегълци с присъда като Братя Галеви?

- Няма случай свидетел да е създал трайна пречка за забавянето на дело. За наша радост няма и случай като с Братя Галеви.

Прокуратурата е активна и привежда в изпълнение влезлите в сила ефективни присъди в указания от закона срок.

- За какво най-много се съдят хората в малките градове и селата?

- За имоти, за наследства, има и дела за разводи и издръжки от родители. Съдят се и за 20, и за 50 квадрата. Българинът е свикнал да води дела за всичко и да разчита на съда да възмезди справедливост.

- Кога се стига до дела за прекратяване на осиновяване и оспорване на произход?

- Обикновено прекратяване на осиновяването се иска заради прояви, които застрашават живота на осиновителите - от пиянство, наркотици. Често осиновеният не може да приеме факта, че човекът, който го е отгледал, не е биологичният му баща или майка, и става особено раздразнителен. В афект или дори при малки ежби се стига до заплахи и сбивания. Тази година имахме дело, при което осиновителят е 80-годишен, а осиновяването, чието прекратяване се иска, е отпреди половин век.

- По делата за оспорване за произход кое е най-същественото?

- Основно е изслушването на съдебномедицински експертизи. Дори когато човек признава бащинство, се правят кръвногрупови експертизи. Ако те не водят до категоричен извод, се назначават ДНК експертизи за биологичния произход на детето. За жалост те не са по джоба на всеки. Депозитът, който се плаща на вещото лице, е около 1000 лв.

- Хората склонни ли са на споразумения?

- ГПК предвижда възможност съдебните спорове да се разглеждат и от медиатор. Тази процедура е много ефективна и бърза, за жалост не и у нас. Макар че губи време и средства,

българинът ползва съдебната машина, за да докаже правотата си. Спогодбата изисква отстъпки, а той е много резервиран към тях.

- А кои са най-честите причини за развод?

- Разривите се породени от липса на доходи, злоупотреба с алкохол и изневери. Имал съм дела с хора на пределна възраст, за които бракът е втори или трети, и които желаят да се разведат в края на житейския си път. Преди време един 82-годишен мъж ми каза: “Г-н съдия,

моля да ме разведете, защото ще умра 

Няколко месеца след решението почина. Беше му трети брак, жена му бе около 80-годишна. В основата на развода бе желанието му да я лиши от наследство, макар че дядото имаше брачни провинения. Аз допуснах развода.

- Случва ли се подсъдими да ви налитат или да заплашват?

- И те, и адвокатите са си позволявали остри реплики, а в съдебна зала това е недопустимо. Но до нападение на съдия, слава богу, не се е стигало.