5643 са регистрираните безработни във Варна

Мисия Варна

29-08-2014, 13:51

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

През юли на работа са постъпили 332 младежи до 29 години

На работа в област Варна през юли 2014 г. са постъпили 1274 безработни. На първичния пазар на труда реализация са намерили 1008 лица, с 65 повече спрямо същия период миналата година. С посредничеството на бюрата по труда от Варненска област са постъпили на работа 1012 лица. По програми и по насърчителните мерки за заетост устроените лица са 266. През месеца на работа са постъпили 332 младежи до 29 години, от които 142 са на възраст до 24 години.

През юли 2014 г. в бюрата по труда от областта са заявени 596 работни места. На първичния пазар са обявени 565 работни места. Значителна част от местата са заявени от работодатели от частния сектор - 42.6% (240 работни места). Най-голям е делът на местата, обявени в сферата на търговията (119). Следват образованието (89), хотелиерството и ресторантьорството (82), административни и спомагателни дейности (73), преработващата промишленост (51), селското стопанство (31), строителството (30). По програми за заетост са обявени 30 работни места. От тях 1 е по НП „Асистенти на хора с увреждания (личен асистент)”, 3 по Програма „Красива България”, 26 по браншови програми за заетост.

Равнището на безработицата във Варненска област през юли 2014 г. е 6,2% и спада с 0.2 пункта спрямо предходния месец (6,4% за юни 2014 г.). Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта са 13774 – с 465 лица по-малко от предходния месец (14239 безработни за юни 2014 г.). Спрямо същия период миналата година безработните са с 273 по-малко (14047 безработни за юли 2013 г.).

Регистрираните младежи са до 24-годишна възраст са 873 (6,3% от всички безработни). Регистрираните младежи до 29 години (включващи и тези до 24 години) са 2271 (16.5% от всички безработни в областта) – със 124 по-малко от миналия месец и с 671 по-малко от месец юли 2013 г.

В община Варна броят на регистрираните безработни през месеца е 5643, със 75 по-малко от предходния месец (5718 са безработните лица през юни 2014 г.). Равнището на безработица в общината през юли 2014 г. е 3.2% при 3,3% за предходния месец, т.е. с 0,1 пункта по-ниско. В сравнение със същия период миналата година равнището на безработица е с 0,3 пункта по-ниско (3.5% за юли 2013 г.).