Правителството почти стигна тавана за дълга

Парите

08-10-2014, 07:45

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Финансовото министерство зае още 55 млн. лв. при стихващ инвеститорски интерес

Лимитът за дълга, който държавата може да изтегли в рамките на бюджетната 2014 г., е почти изчерпан. До Нова година правителството може да емитира държавни ценни книжа за максимум 350 млн. лв. В същото време дефицитът по държавния бюджет, който заради липса на достатъчно средства във фискалния резерв се финансира чрез пускане на ДЦК, тепърва ще расте. 

В понеделник финансовото министерство пласира успешно 5-годишни ДЦК в обем 55 млн. лв., но интересът бе чувствително по-нисък в сравнение с предишни аукциони. Инвеститорите са направили заявки за 69.2 млн. лв. Коефициентът на покритие - 1.26, е най-ниският за 5-те аукциона на такива книжа през годината. На последния търг през август покритието бе 1.8. През октомври предстои още една емисия на ДЦК в обем 55 млн. лв. 

Съгласно закона за бюджет 2014 правителството може да емитира ценни книжа на стойност до 4.4 млрд. лв. Заради ситуацията с КТБ и неизпълнението на бюджетния план служебният кабинет вече предложи таванът за новопоетия дълг да бъде завишен с нови 4.5 млрд. лв. Ако новият парламент одобри това предложение, само за година държавата ще се нагърби с 8.9 млрд. лв. нови борчове. 

Голяма част от предвидения за тази година лимит бе изчерпан с емисията на глобални облигации за 1.493 млрд. евро, реализирана на външните пазари с цел да се осигури ресурс за плащане на стари задължения с падеж през януари догодина - облигации с номинал 1.086 млрд. долара. Освен това на вътрешния пазар от началото на годината е пласиран дълг в размер на 1.13 млрд. лв. Това прави общо 4.05 млрд. лв. натрупани задължения от началото на годината. В тази сметка не влизат краткосрочните ДЦК, при които падежът е в рамките на календарната година и затова не влияят на нивото на дълга в края на годината. През 2014 г. такива книжа бяха пласирани на четири пъти и бяха в сериозни обеми - за общо 2.428 млрд. лв. Сумата нарасна рязко след извънредната емисия в обем 1.228 млрд. лв. заради ликвидната криза в Първа инвестиционна банка. 

Падежът на заема заради ПИБ е на 30 ноември. Вече се разбра, че служебното правителство предлага този дълг частично да бъде рефинансиран и да се поеме нов дълг от 900 млн. лева за ликвидна подкрепа на ПИБ, която пък получи разсрочване в рамките на оздравителния си план. 

Проектът за актуализация на бюджета предвижда и изтегляне на други 2 млрд. лв., които ще са необходими, ако за групата КТБ бъде приет оздравителен план и се наложи ликвидна подкрепа. Останалата част от предложения нов дълг е за финансиране на "дупката" в държавния бюджет. По разчетите на финансовото министерство дефицитът ще е с 1.5 млрд. лв. по-голям от планирания. 

Проблемите с дълга и дефицита доведоха до първи сигнал за възможно намаляване на кредитния рейтинг на страната. Агенция "Фич" вчера предупреди, че България започва да губи едно от основните си предимства - стабилни публични финанси. "Предложената актуализация на бюджета е показателна за това как по-бавният икономически растеж, прекомерното харчене през деветмесечието и свързаните с банките разходи отслабват публичните финанси. Ниският дълг и задържаният дефицит продължават да осигуряват сериозен фискален буфер, но ще имат ограничена възможност да балансират слабостите в рейгинга", се казва в позицията. Предложеното завишаване на дефицита до 4% от БВП е два пъти над първоначалните прогнози, а предвиденото емитиране на допълнителен дълг до 4.5 млрд. лв. ще вдигне общия дълг до 28% от БВП - доста над нашия сценарий за достигане на отношение от около 23% от БВП през 2017-2018", изтъкват от "Фич". Агенцията прогнозира, че предложената актуализация ще бъде приета заради изоставащите приходи и нуждата от бързо приемане и на бюджет 2015, като предупреждава, че развоят ще е решаващ за прегледа на рейтинга, който предстои през декември.