Касата длъжна да плаща лечение зад граница

Новините

11-10-2014, 09:14

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Можем да изберем болница в чужбина и при липса на медикаменти

Здравната каса на всяка държава членка на ЕС е длъжна да плати за извършено в чужбина лечение, дори в случаите, когато то е можело да бъде приложено и в родината на пациента. Това е записано в решение на съда в Люксембург. Според магистратите достатъчно условие за възстановяване на направените разходи е и това, че в страната липсват лекарства и медицински материали от първа необходимост. Според съда това е пречка осигуреният да получи своевременно болнично лечение в страната си.
Решението е по повод на случая на румънска гражданка, която страда от тежки сърдечносъдови заболявания и постъпва в специализирано лечебно заведение в гр. Тимишоара след влошаване на състоянието й. Там и правят изследвания и установяват, че жената трябва да се оперира. Пациентката обаче установява, че в болницата липсват лекарства и медицински материали от първа необходимост, броят на леглата е недостатъчен и др. По тази причина тя решава да се оперира в Германия и иска здравноосигурителната й каса да поеме разходите. Касата обаче отхвърля искането й с мотива, че от доклада на лекуващия лекар не е видно, че исканата медицинска услуга не може да бъде извършена в разумен срок в Румъния.
Общата стойност на интервенцията възлиза на близо 18 000 EUR, които пациентката иска да й бъдат възстановени от румънските власти.
Делото стига до Окръжния съд в Сибиу, който прави искане до СЕС да се произнесе дали липсата на лекарства и медицински материали от първа необходимост може да се приравни на положение, при което в държавата по местопребиваване не може да бъде получено необходимото лечение, при което гражданинът има право на разрешение лечението му да бъде проведено в друга държава членка за сметка на осигурителната схема в своята държава.
Според магистратите здравната каса е длъжна да плаща за лечение, което е сред обезщетенията, предвидени от законодателството на държавата членка, на чиято територия пребивава осигуреният. Другото условие е осигуреният трябва да не може да получи такова лечение в рамките на обичайно необходимото време за това в държавата членка на пребиваване, като се има предвид текущото му здравословно състояние и вероятното развитие на болестта. При тези условия не може да се откаже изискваното разрешение, когато в държавата на пребиваване не може своевременно да бъде получено идентично или еднакво ефикасно лечение. Преценката се прави въз основа на всички обстоятелства по конкретния случай, включително и липсата на лекарства и на медицински материали.