Първите уроци за парите - на 5 г.

Новините

14-10-2014, 08:06

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

На 3 г. ще подреждат вилица и лъжица, в IV група ще има час по компютри

Какво трябва да знае детето ми на три и какво -на шест годинки? Длъжни ли сме да го научим на азбуката и да брои до 100 още преди да тръгне на училище? Много родители си задават този въпрос, особено ако малчуганът се отглежда у дома поне до времето, когато трябва да постъпи в задължителната предучилищна подготовка. Просветното министерство бе разработило програми само за подготвителната четвърта група, но вече са готови и проекти, които посочват на какъв етап от развитието си точно какво трябва да знае детето.

Тригодишните хлапета, които за първи път влизат в забавачката, скоро ще се научат не само да показват три пръстчета за годинките си. А и да броят до три. Програмата за тях предвижда на тази възраст те да натрупат първите си представи за количество, пространство и време. Децата на тази възраст трябва да бъдат в състояние вече да знаят какво е ден и нощ и кои дейности се извършват през тези два периода от време. Те трябва също да разграничават "горе" от "долу", "пред" и "зад", както и да могат да отличат кръгла от некръгла форма. Малчуганът на тази възраст трябва да може вече да произнася правилно думите и да разпознава отделните звукове в тях. Той трябва да е в състояние да си избира сам книжки и да се ориентира в илюстрациите им. Освен това според програмите детето трябва да е в състояние да описва качествата и постъпките на героите в приказките, които слуша. Сред уменията на тригодишното хлапе трябва да бъдат също подреждането на лъжица, вилица и салфетка за хранене. Вече има някои дребни сръчности като да лепи, промушва конец, сгъва хартия и картон. Вероятно някои от тези умения се струват примитивни на родители, които активно се занимават с децата си и ги стимулират да се развиват. Вписването им като изисквания обаче означава, че това трябва да се покрива от всички малчугани, включително и в махали и райони, където родителите трудно биват стимулирани да дадат детето си на забавачка.

За хлапетата във втора група програмата предвижда вече успешно да броят до пет и да бъдат в състояние да употребяват изрази на вежливост. Трябва и да могат да изразяват собственото си отношение към постъпките на героя от приказката. В програмата е записана и насока, която буди леко недоумение - "събират информация от хора и книги, разпознават и спазват основните правила за работа с книги". На тази възраст малчуганът вече смело борави с ножицата, макар че все още реже основно под права линия. Трета група е времето, когато децата вече не само броят, но и започват да различават цифричките. Макар и само до 5. Те вече трябва да могат и да съставят кратък текст, освен това боравят не само с прости изречения, а и със сложни съчинени. На пет годинки хлапето трябва да може да различава сегашно, минало свършено и бъдеще време, както и да разпознава някои синоними и омоними

Според авторите на програмата детето вече трябва да може и да се аргументира защо иска нещо. На тази възраст то вече трябва да разбира ролята на парите "за задоволяване нуждите на човека".

Най-отговорна е задачата на 6-годишните деца, на които предстои преход към училище. Една от целите при тях е да преминат от предметно към абстрактно мислене - те вече разграничават знаци, включително и печатните букви, с които започват имената на най-близките им хора. Те вече могат да довършват започнат разказ и сами да съставят такъв по картинка, освен това са в състояние да разграничават антоними, омоними и синоними - естествено не всички, а онези, които влизат в речника им. Като подготовка за часовете по писане те изписват пунктирани линии и части от знаци. По математика вече трябва да броят до 10 и да разграничават мястото на десет предмета, подредени например в редичка. Могат да разпознават дължина, широчина и височина. Това е времето, когато децата вече знаят поредността на дните от седмицата и сезоните и могат да разкажат кой след кой следва. В състояние са да разпознаят и кръгъл час върху макет на часовник. На тази възраст детето вече е в състояние да разграничи и сравни квадрат и правоъгълник. Препоръката за учители и родители е на тази възраст да се премине от игра с предмети към такава с изображения например, за да се подготвят децата за задачи, изискващи по-абстрактно мислене. На тази възраст според специалистите децата вече разпознават и използват отделни елементи от "хардуера и софтуера на устройствата за комуникация и информация" - иначе казано, вече може да ги пуснете да си играят на таблета ви ако до този момент вече не са го обсебили напълно. Любопитното е обаче, че на тази възраст детето вече трябва да може да "подбира критично информация", получена от различни източници, включително информационни и комуникационни технологии. Освен това шестгодишното хлапе вече трябва да може да си сътрудничи с връстниците при работа по общ проект.