Служебният кабинет уреди изплащането на афганистанския дълг към България

Парите

22-10-2014, 15:01

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Той е от 70-те и 80-те години на миналия век и възлиза на 50 626 256,77 щатски долара

Министерският съвет утвърди подписаното на 17 септември т. г. междуправителствено споразумение на България и Афганистан за уреждане на дълга на Афганистан към страната ни, съобщи пресслужбата на кабинета.

Задълженията на Афганистан към България произтичат от три кредитни междуправителствени спогодби от 70-те и 80-те години на миналия век и възлизат на 50 626 256,77 щатски долара.

От 2006 г. Афганистан е включен от МВФ в списъка на страните, отговарящи на критериите за предоставяне на средства от Програмата за намаляване на бедността и подпомагане на растежа, а през 2010 г. получава статут на "силно задлъжняла и бедна страна", в резултат на което кредиторите от Парижкия клуб са предоставили 83,8 на сто редукция на задълженията на страната.

В споразумението е заложена препоръчаната от Парижкия клуб редукция на афганистанския дълг. Тя ще бъде трансформирана в официална помощ за развитие, която ще бъде ползвана от Афганистан за приоритетни сектори като селско стопанство, инфраструктура, здравеопазване и образование.

Предоставянето на официална помощ за развитие е ангажимент на страната ни като държава-член на ЕС. Останалите 8 201 453, 60 щ.д. ще бъдат изплатени на 20 полугодишни вноски за 10-годишен период.

Постигнатата договореност дава възможност на България да изпълнява ангажиментите си в рамките на международната политика за развитие и сътрудничество, без да се изразходват средства от републиканския бюджет в реално време.