Общината забранява каравани и палатки извън къмпингите

Съветник предложи промяна в Наредбата за обществения ред

Забрана за разполагането на палатки, каравани или кемпери извън туристическите обекти с категоризация за къмпинг предвижда нова промяна в Наредбата за обществения ред на територията на община Варна. Предложението е на общинския съветник Андрей Василев от "Нашият град". Според него глобата за къмпингуване в зелени площи или край плажа трябва да е от 500 до 5000 лева.

"Във Варна и околностите на града има множество естествени зелени площи, които до момента са запазени като незасегнати от човешката дейност и урбанизацията. Поради естетството и характера на така нареченото "диво" къмпингуване в повечето случаи разполагането на каравани и палатки става безразборно в зелените площи. Безконтролно се генерират и изхвърлят на нерегламентирани места отпадъци и се замърсява околната среда. Освен това се нарушава общественият ред чрез музикални уредби, ползвани от къмпингуващите извън разрешените норми за шумово замърсяване", е записано в мотивите към предложението

Андрей Василев е и прокурист на фирмата-концесионер на варненските плажове. Именно тук - край четвърта буна, това лято изникна незаконен къмпинг. 6-7 каравани с бургаска, софийска и варненска регистрация бяха паркирани до крайбрежната алея. Сред летовниците имаше и чужденци – австриец и словенец. "Миналата година кемперите бяха два, тази, в разгара на лятото, в началото на август, броят им достигна 10. Тяхното присъствие тук води до замърсяване на района. Това не е място за къмпинг, нито е с такъв статут, нито има условия за такава дейност. По Закона за туризма има терени, които са предназначени за къмпинги. Те попадат под изискванията на закона. Изграждането на подобен къмпинг тук е незаконно. Такива кемпери и каравани създават допълнителна предпоставка за задръстванията", коментира тогава Василев.