Ултрамодерна университетска лаборатория изследва околната среда и храните във Варненско

Мисия Варна

24-10-2014, 17:55

Снимка:

ТУ-Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

"Подобна комплексна лаборатория няма в нито един български университет", категорични са от ТУ-Варна

Ултрамодерна агроекологична лаборатория откриха днес в Технически университет-Варна. Новата апаратура, която включва 12 машини за анализ на почвите, въздуха, водите, растенията и в частност зърното, вече се използва за изследователски цели. Взети са проби от три варненски района: район с интензивно земеделие (преди засяване и след прибирането на култури), район с биологично отглеждани култури и район с интензивно замърсяване и наличие на тежки метали в почвата. Анализите ще дадат обективна оценка на състоянието на околната среда във варненско.

Общофакултетната лаборатория е изградена по едноименен проект на стойност 680 000 лв. с бенефициент ТУ–Варна и с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Ръководител на проекта е доц. д-р Драгомир Пламенов, който е и ръководител на катедра "Растениевъдство" в университета.

"Подобна комплексна лаборатория няма в нито един български университет", представи новата апаратура по време на откриването на лабораторията доц. Пламенов. Със средствата по проекта са закупени 12 апарата от най-висока категория, които позволяват пробоподготовка и последващ анализ на разнообразни агроекологични показатели (химичен състав на растителни и почвени проби, съдържание на тежки метали, наличие на пестициди, определяне на термофизични характеристики, генетичен анализ, анализ на прах във въздуха и др.). Лабораторията ще се използва за научно-изследователска работа на преподаватели от катедри "Растениевъдство", "Екология и опазване на околната среда", "Физика" и "Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища". Ще могат да се провеждат научни изследвания по теми от дипломни работи на студенти и докторски дисертации.

В новия изследователски център ще се провеждат и лабораторни упражнения на студентите. Бакалаврите от специалност "Агрономство" ще провеждат практически занятия в лабораторията по дисциплините "Почвознание", "Генетика и биотехнологии", "Качество на растителните продукти", "Биологично земеделие и агроекология", "Окачествяване и съхранение на зърно", а студентите магистри от програма "Производство на посевен и посадъчен материал" – дисциплините "Екологична безопасност и растителна продукция" и "Растителни и генетични ресурси".