Рискът от наводнение във Варна идва най-вече от морето

Районите със значителна потенциална опасност от водни бедствия са разпределени неравномерно

Варненският залив попада в риск от наводнения, но най-вече от такива, предизвикани от морски води, съобщи днес шефът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Явор Димитров, цитиран от Дарик Варна. Районите със значителна потенциална опасност от водни бедствия са разпределени неравномерно. Те са два типа – предизвикани от морето и речни. За момента няма методика за оценка на дъждовни наводнения. В тази посока се работи, като се изследват рисковите места, увери Димитров.

"Когато това бъде направено, ще се опитаме поне за пилотни райони да предложим няколко подхода и за оценка на дъждовни наводнения", увери той.

Около 460 са язовирите на територията на Черноморския район. От тях седем са определени като комплексни и значими. Това са големите държавни язовири, обясни Димитров. Деретата обикновено са общинска собственост. Те са нанесени на топографски карти. Периодично се правят проверки за проводимост, наличие на складирани отпадъци. Проблеми биха създали най-вече малките язовири заради липсата на финансова обезпеченост, смята Явор Димитров.

"Големите язовири се поддържат от оператори, които имат потенциала да го правят. Най-често белите идват от малките", посочи Димитров.

По ОП "Околна среда" е изготвена карта на районите със значителен потенциален риск от водно бедствие. Ще бъде разработен и План за управление на риска от наводнения. Той включва три етапа – предварителна оценка на риска, съставяне на карта на районите под заплаха и програма от мерки.

Основна причина за наводнението в Бургас на 25 и 26 октомври са обилните валежи в района. Там са паднали между 100 и 200 литра на квадратен метър, което е близо до годишната норма, коментира Явор Димитров. Именно затова от особено значение е правилното управление на големите язовири, тъй като те осигуряват свободен обем, където да постъпи идващата вода. На комплексните и значими язовири се правят ежемесечни проверки и се следят контролните им обеми. Именно "Камчия", "Ясна поляна" и "Мандра" са поели вълната, за да не се стигне до още по-големи щети, обясни шефът на Басейнова дирекция.

В момента ситуацията в Черноморския район е спокойна и критични точки няма. Няколко язовира се изпускат контролирано във Варненско и Бургаско, където бяха най-обилните валежи. Реките са в коритата си. По заповед на областните управители се извършват проверки на съоръженията в региона.