Температурата на работното място не трябва да надвишава 28° и да пада под 13°

Животът

03-11-2014, 11:29

Снимка:

© Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

В закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса

Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото - над 28 градуса. изискването е в сила от 1 ноември и е заложено в Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, съобщават от Главна инспекция по труда (ГИТ).

С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата - температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Те са много близки до действащите досега стандарти, но е разписано детайлно кога и как да се извършват измерванията, по силата на кои нормативни актове работодателят е длъжен да прави това и т.н., уточняват от инспекцията.

В закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса, според категория труд, а през топлия - между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд.

При жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. Относителната влажност на въздуха може да варира между 35% и 75% според периода и температурата в помещенията, са изключенията, заложени в документа.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

В наредбата са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10 градуса.

Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията - в два последователни дни или в един, но когато климатичните условия са най-неблагоприятни. Кога са най-неблагоприятните климатични условия се определя след съгласуване с представителите на работниците и служителите. Пак с тях се определя и необходимостта от измервания на параметрите на микроклимата, тъй като според наредбата те се правят само при необходимост. Това означава, че ако температурите явно не са над или под оптималните стойности и работещите нямат оплаквания за студ или жега, работодателят може и да не прави измервания.