Варна втора по брой сгради, въведени в експлоатация

Парите

07-11-2014, 13:33

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Намалява броят на панелките

Варна се нарежда на второ място в страната по брой жилищни сгради, въведени в експлоатация през третото тримесечие на тази година, сочат предварителните данни на НСИ. 91 сгради с 612 жилища отчита за морската солица статистиката. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Стара Загора - 129 сгради с 415 жилища в тях, а трети е Бургас - 86 сгради с 576 жилища.

Общо за страната броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2014 г. е 647. Спрямо третото тримесечие на 2013 г. сградите са със 137 повече, или с 26.9%, а регистрираното увеличение на новопостроените жилища в тях е 17.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2014 г. със стоманобетонна конструкция са 77.0%, с тухлена - 20.1%, с друга - 2.6%, и с панелна - 0.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2013 г. се наблюдава намаление на относителния дял само на панелните сгради.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (71.4%), следвани от жилищните кооперации (17.3%). В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. броят на къщите, жилищните кооперации, сградите от смесен тип и сградите за колективни домакинства се увеличава, докато броят на новопостроените вили и общежития намалява.

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (36.8%), следвани от тези с три стаи (31.4%). Спрямо третото тримесечие на 2013 г. е отчетено намаление само на двустайните жилища (със 115). Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2014 г. е 225.7 хил. кв. м, или с 21.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Жилищната площ също се увеличава (с 21.7%) и достига 145.7 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 83.4 кв. м през третото тримесечие на 2013 г. на 85.8 кв. м през същото тримесечие на 2014 година.Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Шумен - 209.5 кв. м, и Силистра - 186.0 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград - 53.0 кв. м, и Стара Загора - 71.2 кв. метра.