КЗК отмени търг за санирането в Североизточна България

Парите

15-11-2014, 08:33

Снимка:

Varnautre.bg/Архив

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Фирмата, подала жалбата, е отстранена незаконосъобразно от процедурата

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението на зам.-министъра на регионалното развитие за класиране на участниците и определяне на изпълнител по проект „Енергийно обновяване на българските домове” за областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, съобщиха от ведомството.

Проучването на КЗК е установило, че фирмата, подала жалбата, е отстранена незаконосъобразно от процедурата, на основание неподписване на ценовата оферта на обозначеното за това място.

В документацията за участие не е предвидено изрично изискване за подписване и подпечатване на всяка страница от образец №19 на ценовото предложение на участниците. Видно от представената от жалбоподателя оферта, в плик № 3 от нея участникът е представил попълнено по съответния образец ценово предложение, всяка страница на което е подписана и подпечатана от представителя на дружеството. В тази връзка КЗК намира, че е налице съгласие с предвидените в образеца условия и спазване на посочените изисквания за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, включени в предмета на обществената поръчка по обжалваната обособена позиция.