200 лв. данъчно облекчение за дете

Парите

22-11-2014, 08:15

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Интервю с председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова за проблемите с КТБ, изоставащите приходи в хазната и данъчната политика.

- Госпожо Стоянова, каква е целата на промените в Закона за банковата несъстоятелност, чрез които искате да бъдат обявени за недействителни прихващанията след цесии на клиенти на КТБ?

- Идеята е да се опитаме чрез промяна в Закона за банковата несъстоятелност да обявим за недействителни онези прихващания, които нарушават интереса на останалите кредитори и най-вече на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Той ще стане основният кредитор в КТБ, когато замести гарантираните вложители. Парите във Фонда за гарантиране на влоговете са обществени средства. Една част от тях са от банките, но това са парите на всички вложители, платени чрез такси и лихви. Другата част ще бъде заем от държавата, която от своя страна тегли външен заем, за да може да финансира фонда. Това означава, че трябва да направим всичко възможно, за да защитим този публичен интерес и да гарантираме, че някой друг, за сметка на публичния интерес на Фонда за гарантиране на влоговете, няма да си вземе парите, предреждайки го.

- Кои са тези прихващания, които биха навредили на публичния интерес?

- Прихващанията, които са извършени по време на специалния надзор между кредитополучатели на банката и други негарантирани вложители. По този начин негарантираните вложители продават своя влог, цедират го на същия този кредитополучател. Така той в един момент има и кредит, и влог. И иска от банката да прихване кредита с този влог. Ако това се случи, когато започне несъстоятелността на банката, в нея няма да влязат свежи пари от тези кредити. На практика негарантираният вложител ще е взел влога си, а гарантираните вложители в лицето на фонда няма да получат нищо. В европейското законодателство подобни прихващания са допустими единствено и само с гарантирани вложители. У нас това не беше предвидено. Законодателството ни всъщност е много добро, но не е имало случай то да бъде тествано на практика. Затова ние ще поработим с БНБ и с Асоциацията на банките, за да се подготви промяна в законодателството, касеща банките, БНБ, банковата несъстоятелност и др.

- Но тези прихващания вече са извършени. Юристите са категорични, че отменянето им със задна дата е противоконституционно?

- Няма такова нещо. Прихващания не са извършени, за да бъдат отменени със задна дата. За да бъде осчетоводено едно прихващане, трябва да има две насрещни ликвидни изискуеми задължения. Към момента няма такива, защото по времето на особения надзор БНБ е спряла всички сделки, които са извършени в КТБ. Тоест нито един от влоговете, обект на цесиите, не е изискуем по това време.

- Юристите казват още, че с обявяването на прихващанията за недействителни се нарушават вече придобити права и подобна промяна ще бъде атакувана в съда?

- Няма такива лица, на които да им се отнемат права. Кои са тези лица? Те са отнели преди това правата на други и на Фонда за гарантиране на влоговете. Сигурно ще има атаки пред съда, но аз смятам, че ние сме длъжни да защитим обществения интерес и ако не го направим, ще носим морална и политическа отговорност. А аз не искам да нося такава отговорност.

- Стана ясно, че бюджетът за 2015 г. се смята при увеличаване на пенсионната възраст за мъжете и жените с 4 месеца. Склонни ли сте да приемете предложението на социалния министър Ивайло Калфин възрастта да се увеличи с по-малка стъпка?

- НОИ, който в момента прави своите разчети, няма как да стъпи на друга база освен на действащата в момента. А тя казва, че от 1 януари се възстановява повишаването на възрастта с 4 месеца на година. Министър Калфин има амбиция, която подкрепяме, да направи цялостна реформа в пенсионното осигуряване и пенсионната система. Увеличаването на възрастта за пенсиониране е само единият елемент от нея. Не знам дали ще стигне времето на министър Калфин до края на годината да предложи необходимите промени. Ще направим обща среща с финансовия и социалния министър, но аз категорично смятам, че каквато и стратегия да се избере, възрастта за пенсиониране ще се повишава.

- От 1 януари 2015 г. професионалните фондове трябва да започнат да плащат ранните пенсии на работещите 1-ва и 2-ра категория труд. По индивидуалните партиди на осигурените няма достатъчно средства, как ще се реши този проблем?

- Неколкократно се удължаваше този срок. От 2000 г. всеки от категорийните работници има своя партида в професионален пенсионен фонд и по нея му се набират средства. Те би трябвало да послужат за пенсия от момента на ранното му пенсиониране до навършване на възрастта за нормално пенсиониране. След това пенсиите на тези работници щяха да се изплащат от НОИ. За съжаление трета или четвърта година ние удължаваме този срок. Това не е правилно, защото така НОИ и всички ние плащаме ранното пенсиониране на тези хора. А професионалният фонд не работи. Причината да се прави това удължаване е, че по голяма част от партидите на хората има малко набрани суми, които биха им осигурили много ниска пенсия. Това се дължи на факта, че категорийните работници се осигуряват в професионалните фондове от 2000 г., а много хора имат стаж преди тази година. Другата причина е, че във връзка с кризата инструментите, в които са били иинвестирани средствата, не са донесли доходност. През февруари ще имаме анализ от Комисията за финансов надзор, но предварителните данни говорят за отрицателна доходност. До края на годината обаче трябва да се вземе спешно решение. Има два варианта. Единият е срокът да се удължи с още една година. В тази част на реформата трябва да поговорим и за увеличаване на възрастта за пенсиониране и на категорийните работници, както и за прецизиране на категориите труд. Вторият вариант е да дадем срок на всички хора в тези професионални фондове и да им кажем да изберат сами дали желаят да получават песнията си от професионалния фонд или от НОИ. Във втория случай неговата партида с негово съгласие ще премине към НОИ. Има и други варианти - например да се създаде професионален пенсионен фонд в рамките на НОИ.

- Една от причините за актуализацията на бюджета за 2014 г. е изоставането на приходите. Какви промени ще предложите между първо и второ четене на данъчните закони, за да се повиши събираемостта на налозите?

- Приходите не са изпълнени и ще ни бъде много трудно и през 2015 г. Най-важната мярка е подобряване на бизнес средата, която може да генерира допълнителни производства, ръст на износа и на работните места. За да е добра бизнес средата, тя трябва да е предвидима. Данъците са част от тази предвидимост и затова не предвиждаме тяхно повишение. Ще направим обаче предложение за възстановяване на 10-процентния размер на данъка върху доходите от лихви. Смятам, че доходът от лихви е един от многото доходи, които трябва да се облагат. Още повече ако трябва да говорим в контекста на случващото се в КТБ, сега с обществени средства ще се платят 3,6 млрд. лв. гарантирани депозити с лихвите по тях. Затова хората, получавайки лихви от спестяванията по депозитите, следва да участват и във формирането на приходите в бюджета, който в един момент застава за тях и плаща сметката. Второто, което ще предложим между първо и второ четене, е премахването на т. нар. минимален необлагаем праг. През миналата година БСП по популистки причини предложи заплатите до 320 лв. да не се облагат. Това противоречи на икономическата логика на данъка, трудно технически изпълнимо е и е почти неконтролируемо от НАП. От друга страна, то е и несправедливо, защото ако някой получава 321 лв., ще трябва доходът му да бъде обложен. Като алтернатива на това ще предложим отмяна на въпросния праг, ще предложим облекчение за деца.

- Какво ще е то?

- Да има отстъпка от данъка на родителите за първо, второ и трето дете. Например от облагаемия доход ще се приспадат по 200 лв. на дете годишно. По тази линия ще предложим преференция и на родителите с деца инвалиди - по 2000 лв. Това е първата стъпка по отношение на една хоризонтална демографска политика, която може да се продължи и през следващите години.

- ГЕРБ ще подкрепи ли предложението на Реформаторския блок отстъпката от данъка за МПС да важи и за по-мощни автомобили?

- Принципното ни становище е, че Законът за местни данъци и такси осигурява приходите за общините. Всяка намеса на държавата през закона за намаляване на данъците или таксите трябва да бъде компенсирана от централния бюджет. Това предвижда Законът за публичните финанси. Поставих въпроса на колегите откъде трябва да се вземат пари от централния бюджет, за да се компенсира тази преференция. Отделно смятам, че трябва да продължи стимулирането на децентрализацията на общините, включително за предоставянето на все повече възможности те да определят размера на данъците и таксите. Такава намеса не би била в тази посока. Освен това от Националното сдружение на общините са категорично против промените.

- Защо се бави внасянето на бюджет 2015 в Народното събрание?

- Не се бави, технологията е такава. Не са минали много повече от 10 дни, откакто Владислав Горанов е министър. Нормално е това, което са подготвили колегите от финансовото министерство като подложка на бюджет 2015 г., да бъде внимателно разгледано и преценено. Направили сме изключително сгъстен работен график, за да може до 23 декември законът да бъде приет.

- Какви параметри ще бъдат заложени в бюджета за 2015 г.? Да очакваме ли повече приходи?

-Категорично, кухи приходи няма да се залагат. Дефицитът за 2015 г. трябва да е в рамките на 3%. При всички случаи доста бюджтени системи няма да бъдат щастливи от разходните си тавани. За някои от тях вероятно ще има намаление. Така ще се види каква е политиката на правителството за стимулиране на едни или други дейности, в случая за образование, наука, демографска политика, социална политика, и за ограничаването на други. Трябва сериозен анализ в двете силови ведомства, които са най-големите консуматори на разходната част на бюджета, както и на здравеопазването. Трябва да се направи преглед на размера на ресурса, който се дава, и услугата като качество, която се получава. През последната година и половина имаме доста сериозно разрастване на администрацията и там също трябва да се потърсят резерви с оглед намаляване на разходите.

- Обсъждат ли се в ГЕРБ номинации за нов управител на БНБ?

- Нямаме оставката на сегашния гуверньор, за да обсъждаме негов заместник. Нямам представа кога той ще подаде оставката си, въпреки че всеки път го призовавам да го направи по морални причини.