През 2015 г. мъжете ще се пенсионират на 64 г., а жените - на 61 г.

Животът

27-11-2014, 06:57

Снимка:

Varnautre.bg/Архив

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Минималната заплата и социалните плащания замръзват. Втората инвалидна пенсия се спира за новите пенсионери

ГЕРБ възнамерява да продължи с пенсионната реформа от предишното си управление и да увеличи с по 4 месеца възрастта и стажа за пенсиониране от 1 януари въпреки позицията на социалния вицепремиер Ивайло Калфин, че това трябва да става по-плавно. Противно на обещанията към Брюксел, дадени от служебния кабинет, възраст за пенсия на военните и полицаите не се предвижда за 2015 г. Минималната заплата замръзва на 340 лв. следващата година, но през 2016 г. ще стане 360 лв., а през 2017 г. - 380 лв. Социалните плащания няма да се увеличават. Пенсиите ще се индексират с 1.9%. Увеличава се максималният осигурителен доход с 200 лв. на 2600 лв., а обвързаният с него таван на пенсиите става 910 лв. Това предвиждат проектите на бюджета за 2015 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2015-2017 г. в областта на социалната политика.

Догодина мъжете ще излизат в пенсия на 64 г. с 38 г. стаж, а жените - на 61 г. и 35 г. стаж. Това ще спести на НОИ 45 млн. лв. следващата година според разчетите на финансовото министерство. Със същата стъпка възрастта и стажът ще се увеличат и през 2016 и 2017 г. И през 2015 г. служителите в специалните ведомства ще се пенсионират с 27 г. стаж, 2/3 от които специализиран, независимо от възрастта им.

За работещите първа и втора категория очаквано се прави отсрочка до края на 2015 г., в която да действат сегашните условия за пенсиониране, а пенсиите на миньорите, летците и др. да се изплащат от НОИ. "През 2015 г. ще се даде възможност за по-задълбочено обсъждане и приемане на трайно решение на проблемите с оглед удовлетворяване интересите на работещите при условията на първа и втора категория труд, както и намаляване натиска върху осигурителната система и съобразяване с препоръките на ЕК за намаляване на формите на ранно пенсиониране и за удължаване на ефективната пенсионна възраст", пише в прогнозата.

Правителството пристъпва към рязка стъпка по отношение на инвалидните пенсии. От 2015 г. се отменя втората инвалидна пенсия, която е в размер на 25% от социалната пенсия за инвалидност и се дава на пенсионери с над 70% неработоспособност. Това бе идея на консултативния съвет в служебния кабинет, а мотивът е, че втората пенсия за инвалидност не е свързана с осигурителния принос. Финансовият ефект от отпадането на втората пенсия не е особено голям - за 2015 г. ще се спестят 7.3 млн. лв., а до 2017 г. - още 55 млн. лв.

Пенсиите ще се индексират по "швейцарското правило" от 1 юли, но заради дефлацията процентът ще е 1.9. Кабинетът не е приел предложението на служебното правителство дефлацията в "швейцарското правило" да се игнорира, което би означавало увеличение на пенсиите с 2.4 на сто. Според прогноза за 2016 г. пенсиите ще се индексират с 2.4, а за 2017 г. - с 2.8%. Минималната пенсия за стаж и възраст догодина ще се вдигне с 3 лв. до 157.44 лв. През 2016 г. ще се увеличи на 162 лв., а през 2017 г. - на 165.73 лв. Разходите за пенсии по бюджета на ДОО за 2015 г. достигат 8 млрд. и 351 млн. лв., което е с около 326 млн. лв. повече спрямо очакваните разходи за т.г. (без великденските и коледните добавки). Общият бюджет на НОИ е планиран в размер на 9.622 млрд. за догодина.

През 2015 г. няма да се увеличава размерът на социалните и здравните осигуровки. Запазват се нивата на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - съответно в размер на 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. Почти двойно се вдига обаче минималният осигурителен доход за земеделските и тютюнопроизводителите - на 420 лв. от догодина, и така се изравнява с минималния праг за самоосигуряващите се. Ефектът от това увеличение ще е 12.8 млн. лв. повече от социални и здравни осигуровки за догодина. Предвижда се минималният доход на тази група да остане 420 лв. и през 2016 г. и 2017 г.

Осигурителната тежест обаче се повишава за хората, които се осигуряват на максималния осигурителен доход. От 1 януари той става 2600 лв., както се предвиждаше и досега. Увеличението е с 200 лв. Само за 2015 г. ефектът от тази мярка ще е 43 млн. лв. повече от приходи в НОИ и здравната каса. Общо за социални и здравни вноски това означава 31 лв. повече за родените след 1959 г. (36.20 лв. за родените преди 1960 г.) С максималния осигурителен доход трябва автоматично да се увеличи и таванът на пенсиите, който е 35% от него. Управляващите обаче ще го вдигнат на 910 лв. с половин година закъснение - от 1 юли. До 2017 г. друго повишение на дохода и на тавана на пенсиите няма да има.

Минималните осигурителни прагове се увеличават с 4%, включително и за икономическите дейности, където синдикати и работодатели не са се споразумели, което ще донесе 33.4 млн. лв. в осигурителния бюджет. Най-ниският минимален осигурителен доход за догодина ще е колкото минималната заплата - 340 лв.

Прогнозата за пазара на труда не е оптимистична. Заради очакваното забавяне на икономическата активност през 2015 г. търсенето на труд ще остане потиснато и броят на заетите ще се намали с 0.2%. Нивото на безработицата се очаква да е 11.7% догодина. В бюджета на социалното ведомство са заложени 101.6 млн. лв. за политики за заетост, което е с около 30 млн. лв. повече спрямо тази година. Общият бюджет на МТСП е 1.1 млрд. лв.

Майчинството ще се смята за 24 месеца назад

Догодина се предвижда майчинството да се изчислява на базата на осигурителния доход за 24 месеца назад, а не за 18 месеца, както е в момента. Останалите условия и размерите за социалните помощи и обезщетения, изплащани НОИ, няма да се променят до 2017 г. Месечната помощ за дете за догодина остава 35 лв. за първо, 50 лв. за второ и 35 лв. за всяко следващо, което противоречи на ангажимента за насърчаване на тридетния модел. Запазва се и досегашният режим на изплащане на болничните - първите три дни са за сметка на работодателя, който ще продължи да плаща 70% от заплатата. Запазва се и минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7.20 лв. до 2017 г.