2,5 милиона лева за ремонт на алеите в Морската

Мисия Варна

28-11-2014, 01:53

Снимка:

Варнаутре/архив

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

351,7 млн. лева ще харчи Варна за 2015 г.

2,5 млн. лева са заложени в бюджета на община Варна за 2015 г. за ремонт на алеите в Морската градина. Сумата е част от предвидения бюджет за благоустройство и строителство,  който тази година възлиза на рекордните 69 млн. лева (60 млн. през 2014 г.). От тях за ремонти на улици ще бъдат похарчени 14,4 млн. лева (8,3 млн. през 2014-а), в това число и 6,9 млн. лева за основна реконструкция на улици (5,7 мн. през 2014-а). За ново осветление на улици и площади са предвидени 2,4 млн. лева.

В капиталовата програма са заложени още нова детска градина с 4 групи на ул. "Хъшове" 2 (в района на Тубдиспансера), нов корпус на ЦДГ 7 "Изворче" - в кв. "Трошево" и "саниране, газификация и пристройка" на Детска ясла 5 в район "Младост". През 2014 г. бяха изградени нови детски градини и разширения с общо 15 нови групи за 450 деца. Догодина те ще са 6 за 180 деца.

Освен това ще бъдат укрепени сградите на две училища: "Найден Геров" и "Черноризец Храбър". Според анонса на бюджета в сайта на Общината, 1,5 млн. лева ще бъдат похарчени за довършване на спортната зала за бадминтон и тенис в район "Младост". Експерти от общинската администрация в момента проучват възможността започнатата преди години постройка да бъде използвана и за други, по-популярни спортове, научи varnautre.bg. Съответно 200 хил. и 400 хил. лева за предвидени за начало на благоустрояване на парковете във "Възраждане" и "Владиславово". Отделно 15 млн. лева ще струва реконструкцията и "обзавеждането" с "умни" люлки на 233 детски площадки в целия град, ремонт на спортни игрища и изграждането на нови. Със 105 хил. лева ще започне изграждането на съоръжение за дезинфекция и сепарация на твърди отпадъци в Шокъровия канал.

Общо 234,7 млн. лева ще е бюджетът на Варна за 2015 г. (при гласувани 222,07 млн. лева през 2014-а).

Освен увеличените суми за ремонт на инфраструктурата повече пари ще бъдат отделени за образование: 87,6 млн. лева за 2015-а при 86 млн. за 2014-а.

С 2,49 млн. лева се увеличава социалната програма на общината. Плюсът е изцяло за сметка на местните приходи, а не от завишени вноски от държавния бджет за делегирани дейности.

Едва с 39 хил. се увеличава перо "Здравеопазване", но от сметките става ясно, че е намелен делът на държавните преводи, което общината ще компенсира с 1,1 млн. лева собствени приходи.

По-малко пари ще има за "Почивно дело и култура" 11,169 млн. при 12,5 през 2014-а.

В приходната част прави впечатление увеличението с 200 хил. от концесии, заложено на базата на по-големи от прогнозираните приходи тази година (2,45 млн. лева).
От туристически данък се очакват 4,3 млн. лева. Почти толкова - 4,2 млн. лева фигурираха и сред приходите през 2014-а, но събрани бяха едва 3,5 млн. лева. Въпреки това сумата е с 200 х. по-голяма от тази през 2013-а въпреки намаления брой реализирани нощувки заради политическите, икономически и метеорологични кризи тази година. Администрацията залага по-голяма сума и за приходи от продажба на общинска собственост - 5,7 млн. лева, въпреки че от предвидените 5,6 през 2014-а са постъпили едва 1,2 мнлн. лева.

Като цяло очакваните местни приходи през 2015 г. възлизат на 141 млн. лв. - с над 17 млн. лв. повече от настоящата година. Европейските средства по различни проекти, които ще бъдат усвоени от Община Варна догодина, са за над 117 млн. лева. Така общата сума, която ще бъде похарчена догодина за развитиеито на Варна набъбва до рекордните 351,7 млн. лева.

Преди да приемат бюджета общинските съветници ще трябва да разрешат и тегленето на заеми от Община Варна. За финансиране на недопустими разходи и съфинансиране по европроекти са нужни до 23,7 млн. лв., за мостово финансиране - до 17 млн. лв. Тези суми вече бяха одобрени от Общинския съвет тази година, но поради изчерпване на националния фонд "ФЛАГ" за подпомагане на общините при изпълнение на европроекти, се налага местният парламент да прегласува решението си с нови източници на кредитиране. Другите, предлагани за теглене заеми, са: до 1,8 лева от фонд "JESICCA" за реставрация на Юнашкия салон, до 15 млн. лева за реконструкция на 233 детски и спортни площадки и изграждане на нови, до 3,65 млн. лв. за въвеждане на енергоспестяващи мерки в адмистративната сграда на общината, в дома за стари хора „Гергана” и в две ученически общежития.

Проектобюджетът за 2015 г. ще бъде представен на публично обсъждане на 28 ноември (петък) от 15.30 в зала "Пленарна" на Общината.

Заедно с него за гласуване на следващата сесия ще бъде предложена и актуализация на бюджета за 2014 г. Основно заради спешните възстановителни работи и овладяването на последиците от бедствието в "Аспарухово" през юни, както и за социално подпомагане на пострадалите семейства бюджетът на Варна за тази година набъбва от 222,07 млн. лева на 229,117 млн. лева. От отчета за 2014 г. става ясно, че варненци са направили неочаквано голям брой сделки с недвижими имоти: планът за приходи от този вид данък е преизпълнен и вместо 16,7 млн. лева са събрани 22,5 млн. лева. Досега за ремонта на Двореца на културата и спорта от държавния бюджет са постъпили 1,35 млн. лева.