Биотехнолози ще се търсят най-много през следващите пет години

Животът

04-12-2014, 06:12

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Данните в системата за 2014 г. показват, че средният осигурителен доход на завършилите висше образование е 867 лв.

С отлични дипломи от средното образование влизат в университет студентите по фармация, медицина и стоматология. Със среден успех над 5,00 са също първокурсниците по право, математика, политически науки, архитектура, строителство и геодезия. Биотехнологии е специалността, за която работодателите смятат, че ще има най-голяма нужда от кадри през следващите 5 години. Следват я хранителните технологии, химичните технологии и психология. Медицината е на шесто място, а в предишното издание беше лидер.

Това показва четвъртото издание на рейтинговата система на висшите училища. Проектът за рейтинга се изпълнява от Министерството на образованието и науката и консорциум ИОО-МБМД-С. В новото издание системата сравнява 52 професионални направления в 51 вуза на базата на 58 критерия. След препоръки от висшите училища е добавен критерият "институционална акредитация", а тежестта на обективните индикатори е увеличена на 90%, обясни Георги Стойчев от "Отворено общество". На първо място по индикатора очакване на намаляване нуждата от кадри пък са теория и управление на образованието, история и археология и спорт.

Рейтингът показва още, че най- удовлетворени от избора си са студентите по материали и материалознание, теория и управление на образованието, медицина, растителна защита, право, музикално и танцово и изобразително изкуство. По този показател на последно място са обучаващите се в професионалните направления животновъдство, науки за земята и политически науки. Малко над средната стойност са биологическите науки, а малко под нея - администрация и управление.

Данните в системата за 2014 г. показват, че средният осигурителен доход на завършилите висше образование е 867 лв., а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,77%. По-малко от половината наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование - 46%. Както при предходното издание най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите медицина, фармация, стоматология и военно дело.

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лв. получават 10 направления, сред които военно дело, информатика и компютърни науки, проучване и добив на полезни изкопаеми, математика, обществено здраве, комуникационна и компютърна техника, медицина, металургия, политически науки и електротехника, електроника и автоматика.

Рейтинговата система дава възможност на кандидат-студентите да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, да се запознаят с реализацията на завършилите, каква е стартовата им заплата и още много друга необходима за избора им на университет и специалност информация, обясняват авторите на класациите.