80% от младите двойки смятат, че любовта е по-важна от парите

Животът

10-12-2014, 07:45

Снимка:

в. Труд

Автор:

в. Труд

Всичко от Автора

Изследване сочи, че 86% от българите до 35 г. без деца не са встъпвали в брак

Мнозинството от младите двойки до 35 г. в България вярват, че любовта е по-важна от парите и всичко друго. Това показват резултатите от проучването "Съвременните двама" за ценностните нагласи на двойките в България. Провеждането на изследването е съвместен проект на агенция за маркетингови проучвания Ноема и PR агенция AMI Communications България.

Според 84% от младите двойки без деца и 78% от тези с деца любовта е по-важна от парите и всичко друго. По-голямата част от партньорите с деца (84%) възприемат любовта като дълбоко приятелство. С това определение са съгласни 62% от партньорите без деца. Освен това над 85% от младите хора мислят, че днес е нормално е да имаш дете без да имаш партньор.

Данните сочат, че голямото мнозинство от младите без деца до 35 години (86%) не са встъпвали в брак. Същото важи за малко над една трета (35%) от двойките с деца. Делът на младите хора, които имат брак с партньора си, се не се променя значително според това дали двойката е от София (25%) или страната (22%). За повечето от младите хора до 35 години (55%) настоящата им връзка е първа или втора в живота им.

Проучването показва, че 30% от хората до 35 години без деца не отдават първостепенно значение на сексуалните отношения в една връзка. На същата позиция са 84% от младите с деца. Преобладаващата част от партньорите без деца (82%) и тези с деца (79%) споделят, че са удовлетворени от сексуалния си живот.

Данните от изследването разкриват също, че по-малко от половината от младите хора без деца (57%) и с деца (42%) определят себе си като ревниви. На въпроса как биха постъпили, ако знаят, че партньорът им изневерява 57% от младите без деца отговарят, че ще напуснат партньора си. На тази стъпка са склонни само 35% от хората с деца. Последните изразяват и два пъти по-голяма склонност да разговарят и евентуално да простят изневяра (30%) в сравнение с тези без деца (15%).

Наблюдава се разлика и в начина, по който очакват да реагират при изневяра анкетираните в София и в страната. Значително по-нисък е делът на софиянци, които са категорични, че биха напуснали своя партньор при изневяра (36%), в сравнение с жителите на страната (56%). Младите хора до 35 години са почти единодушни, че когато една връзка не върви е по-добре двамата да се разделят – този възглед се приема от 88% от двойките с деца и 87% от тези без деца.

"Динамичните обществени и икономически промени, които настъпиха в България през последните две-три десетилетия се отразиха върху ценностната система и начина на мислене на съвременните млади българи. Въпреки спада в сключените бракове, любовта продължава да е водеща ценност. В същото време младите, особено тези, които живеят в столицата и големите градове, започват да имат все по-либерално и гъвкаво отношение към връзките, брака, секса и изневярата", каза Катерина Бонева – старши изследовател в агенция за маркетингови проучвания Ноема.

За изследването:
Проучването "Съвременните двама" е проведено чрез дълбочинно интервю и количествено изследване с пряко лично интервю в дома. Анкетирани са 666 души над 18 години в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка.