Варна вече има център за транслационна медицина и клетъчна терапия

Животът

22-12-2014, 15:17

Снимка:

Медицински университет-Варна

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Тук ще се прилагат иновативни световни диагностични методи и методи за проследяване на онкохематологични заболявания, позволявайки въвеждането на т.нар. персонализирана медицина

Първият в Източна България център по транслационна медицина и клетъчна терапия бе открит днес във Варна. Лентата прерязаха проф. д-р Красимир Иванов – Ректор на МУ – Варна и проф. д-р Жанета Георгиева – изпълнителен директор на УМБАЛ "Света Марина". Центърът е част от амбициозната програма на Медицинския университет, която цели да предостави на пациентите в България достъп до модерно здравеопазване, като се предлагат медицински услуги, за които до момента пациентите пътуваха извън страната. Тук ще се прилагат иновативни световни диагностични методи и методи за проследяване на онкохематологични заболявания, позволявайки въвеждането на т.нар. персонализирана медицина. 

Съвременното оборудване и апаратурата в центъра е на стойност 2 032 185,60 лв., които са спечелени през 2013г. по Оперативна програма "Конкурентоспособност" по проект: "Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети "Медицина" и "Дентална медицина".

Центърът по транслационна медицина и клетъчна терапия е разположен на втория етаж в УМБАЛ "Света Марина" – Варна в 6 основни зали. Тук има 2 взаимно свързани лаборатории – научна и клинична, в които ще се извършват научни изследвания и клинична дейност върху автоложен материал от стволови клетки, които се използват за трансплантация. В научната лаборатория проби от пациентите могат да бъдат използвани за научни изследвания, а клиничната ще обслужва пациентите - извличане, замразяване, съхраняване и връщане на стволовите клетките при пациента. В залата за афереза се извличат и отделят стволовите клетки от пациента. Процедурата трае около 4 часа, като пациентът предварително е подготвен за нея в Клиниката по хематология. В следващото помещение клетките се подготвят за замразяване в т. н. ламинарни боксове, които осигуряват стерилна среда, за да се предотврати замърсяването с бактерии. След това в отделно помещение клетките се замразяват в течен азот при температура –190 °C, при която обменните процеси в клетките спират и те могат да бъдат съхранявани в „спящо” състояние за продължително време. Следващите 3 зали са аналитичната и научна част, в която ще се определя количеството на извлечените стволовите клетки, както и тяхната жизненост. Малка част от стволовите клетки ще бъдат използвани за научни изследвания. В тази част от лабораторията има необходимото оборудване за култивиране на клетки – клетъчни култури. Чрез предвидената апаратура за полимеразна верижна реакция се провеждат изследвания за качествен и количествен анализ на нуклеиновите киселини (ДНК и РНК). Анализът се извършва на апаратите в двете апаратни зали, които са оборудвани с: проточен цитометър, в който клетките минават една по една, облъчват се от лазер и се анализират, секвенатор за извличане на ДНК информация от клетките, специализиран проточен цитометър за изследване на нуклеинови киселини и белтъци и др.В центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия във Варна ще се извършват автоложни трансплантации на стволови клетки, при които човек е донор сам на себе си. Основната задача на процеса на автоложната трансплантация, е пациентът сам да помогне на себе си при лечение на злокачествени заболявания. Чрез този метод ще се лекуват предимно онкохематологични заболявания като множествен миелом, болест на Хочкин, нехочкинови лимфоми, но ще могат да се лекуват също и други видове ракови заболявания в онкологията.