13 498 129 178 лева дължат на държавата фирми и физически лица

Парите

11-01-2015, 10:17

Снимка:

pixabay.com

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Вероятно никога няма да бъдат възстановени

Към края на месец ноември 2014 г. 13 745 фирми и физически лица дължат на държавата сумата от 13 498 129 178 лева. Това показва справка сайта на Националната агенция по приходите към края на месец ноември 2014 г., цитиран в анализ на Money.bg. И това са длъжници, от които държавата не е открила начин да събере вземанията си.

Какви са тези длъжници?

Според критериите определени от НАП, те:
- не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
- задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
- не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
- нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
- нямат вземания към банки и трети лица.

Или накратко казано държавата не може да си вземе парите от тях. Списъкът с тези длъжници датира официално на видно място в сайта на НАП от 2000 г. Поддържане актуалността му през годините обаче е под всякаква критика.

В НАП съществува и втори идентичен списък с длъжници, в който се води, че държавата все още прави някакви стъпки по събиране на вземанията. То е на общата сума от 1 549 803 162 лева.

Или общата сума от двата списъка е 15 047 932 340 лева.

Но – връщайки се към първия списък, по-интересното от него.
Като най-голямата сума в размер на 431 131 705 лв., се дължи от Транслимитид АД с давност от преди 2011 г. С над 1 млн. лв. задължения са 2 594 физически и юридически лица. Като най-голяма сред тези колосални суми, дължими от физическо лице е тази на Богдан Миланов Маринов, от с. Буковлък, дължащ 39 527 779 лева.

Общо физическите лица в този списък са 787, а общите им задължения към НАП са за 381 937 879 лева. 74 от тях, над 1 милион лева.

Само за единадесетте месеца на 2014 г. към този списък са се присъединили 841 фирми и физически лица, със задължения от 477 437 040 лева, или повишавайки общата сума на задълженията с 3.67%.

Опитах се да разбера какво прави държавата и е ли възможно тези пари, или поне част от тях да бъдат събрани?

Проведох близо 40-минутен разговор с компетентен и учтив служител на Националната агенция по приходите, който да ме ориентира по въпроса. Единственото, което официално си позволи да каже по въпроса е, че всички тези задължения в списъка са със средна давност от 15 години. Не е много. Нали?

Но пък с цел информираността на всички, ще се опитам да пресъздам, това, което разбрах за въпросите, които всеки би си задал, ако попадне на тези списъци и му е направило впечатление колосалната сума от 15 милиарда лева, които държавата не може да събере и респективно готова да отпише.

- Списъкът официално съществува в публичното пространство от 2000-та година, със промяна в законовата уредба, но част задълженията в него може и да са от преди това.
- Идеята му е била да има "дисциплиниращ ефект"
- В него се попада, след като няма никаква законова възможност държавата да прибере дължимите суми. Момента на попадане в този списък е различен за всеки конкретен случай и не може дори да се определи средна давност на задълженията, тъй като това не е в компетенцията на НАП.
- Не е известен случай, в който длъжник от тези списъци, или поне на тези с огромните суми, доброволно да дойде да си погаси задълженията.
- Най-често се разчита на 5-годишния давностен срок, или на 10-годишния абсолютен давностен срок.
- Лихви по задълженията все още се начисляват ежемесечно.
- Списъкът е все още публичен само защото така е по закон.
- НАП не знае колко и каква отговорност са понесли физическите лица и фирми( физическите лица зад тях), тъй като това е от компетенцията на съдебната и изпълнителната власт.
- Не се разчита някога тези задължения да бъдат възстановени!

От всичко разбрано до тук, макар и само разяснително, у мен остана един горчив вкус. И самонатрапващи се изводи.

В България се е крало, краде се и ще продължава да се краде. Кражбата е нещо като спорт. На тези списъци едва ли вече може да се гледа като на предизвикващи дисциплиниращ ефект. Той е по-скоро деморализиращ. Независимо при кое правителство от последните 15-20 години, в държавата са липсвали достатъчно прецизни механизми за недопускането на подобни кражби. Слаба законодателна, съдебна и изпълнителна власт, позволяваща това да се случи. А може би за това си има причина. Било е съзнателно. За агенции като НАП остава само да регистрират подобни деяния, без да могат да направят каквото и да е било. И да начислява лихви(последното е малко спорно) на суми, които не разчита да си върне.

Оказва се, че сме богата държава, след като можем да си позволим да загубим такава крупна сума.

А къде са тези над 15 милиарда лева? Едно е ясно. Не са и никога няма да са там, където трябва да бъдат!

А какво ли щеше да бъде, ако бе обратното?