Дават до 1000 евро за малки граждански еко проекти

Животът

16-01-2015, 10:02

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

20 микро гранта до 1000 евро предоставя "За земята"

Имате идея за зелен проект, който ще промени към по-добро света, в който живеем или поне едно малко, но важно за вас кътче от него? Освен това, за изпълнението на идеята ви трябват немного средства, защото вие сами или заедно със съмишленици сте мотивирани да го изпълните с много ентусиазъм и доброволни усилия.

Само че парите не растат по дърветата, а финансиране за такъв малък проект или няма, или трябва да се отсече една гора за хартия за всички документи при кандидатстване и отчитане на резултатите. Тук на помощ идва "За Земята", като ви предоставя 20 микро гранта до 1000 евро, за да осъществите идеята си.

Кой може да участва?
Граждани, неформални граждански групи и НПО. Не могат да участват щатни служители на "За Земята" и свързани с тях лица.

Какви са изискванията към проектите?
Можете да подавате всякакви идеи за еко проекти – няма ограничения, свободни сте да ни впечатлите. Идеята ви трябва да бъде в обществена полза.

Проектните предложения се представят в рамките на 3 страници (1800 символа на страница без интервалите). Не повече от 50% от средствата могат да се използват за покриване на разходи за човешки ресурси, което се отчита с граждански договори към "За Земята". Проектните идеи (или завършен етап от по-голям проект) трябва да могат да бъдат изпълнени в рамките на бюджета и в срок. Кандидатите могат да подават проекти за по-малко от 1000 евро. В случай на проекти, които изискват повече средства. е необходимо да потърсите външно финансиране и да можете да убедите журито, че идеята ще бъде завършена успешно.

Как и до кога трябва да бъдат подадени идеите?
Попълнен формуляр с разписана идея и ориентировъчен бюджет се изпращат по електронна поща до 10 февруари 2015 г. След оценка на идеите от специализирано жури, предствител(и) на избраните проекто-предложения ще бъдат поканени на интервюта на 21/22 февруари в София или по скайп. Наградените проекти ще бъдат оповестени до три дни след края на интервютата.

"За Земята" си запазва правото да промени датите, да удължи срока за кандидатстване при липса на идеи или при отсъствие на качествени предложения, или да проведе продължение на конкурса.

Как се оценяват проектите?
Жури от трима членове – експерти в различни области от сферата на управление на проекти и устойчиво развитие ще прегледа най-добрите предложения и ще покани до 40 участници на интервю – на живо или по скайп. Минимум 50% от проектите ще бъдат извън София, за да стимулираме развитието на регионален капацитет. Следва подписване на договори със спечелилите кандидати.

До кога трябва да бъдат изпълнени?
В рамките на 8 месеца, считано от 28 февруари 2015 г. Всички средства трябва да бъдат използвани и отчетени до 29 октомври 2015 г., която е крайната дата за реализиране на дейности по проектите. За Земята ще бъде с вас и ще ви помага с менторство и идеи за още по-ефективно и зелено осъществяване на вашата идея.

Отчитане
Средствата от наградния фонд се изплащат срещу фактури, транспортни документи и граждански договори. Подписват се декларации за получените материални активи по време на изпълнението на проекта. Всичко е максимално опростено, за да ви оставим да изпълните идеята си, без да се удавите в бюрокрация.

Целта на конкурса
Развитие на капацитет у гражданите да структурират и реализират проектни идеи.Показване на ползата от схеми за микро грантове по линия на националните и общински бюджети и еврофондовете, за да ги има занапред, да са достъпни за повече ентусиасти, лесни за кандидатстване и отчитане.