Безплатно саниране за 2300 блока във Варна

Мисия Варна

23-01-2015, 10:20

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Принципът за финансиране е състезателен и зависи от инициативността на хората в блоковете

Около 2300 кооперации с близо 64 300 апартамента във Варна могат да бъдат санирани безвъзмездно по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това са едропанелни, ППК и ЕПК сгради, които отговарят на условията в програмата, обясни Ирена Митева, главен експерт "Енергийна ефективност' в дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в община Варна.

Общият бюджет за саниране е 1 млрд. лв. за 2015 г. Средствата ще бъдат разпределени между всички общини на територията на страната. Принципът за финансиране е състезателен и зависи от инициативността на хората в блоковете, които трябва да кандидатстват.

Общинска администрация във Варна е в пълна готовност за съдействие на жителите на града. На този етап желаещите да участват трябва да регистрират сдружение на етажната собственост. Създаването му е подробно и достъпно описано от чл. 25 до чл. 30 в Закона за управление на етажната собственост, каза Ирена Митева.

По информация на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за целите на програмата е изключително важно да се регистрира само едно сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици. Вземането на решение за обновяването на сградата става с минимум 67% собственост на идеалните част от общите части в сградата.

Важно е да се знае, че на етап изпълнение на дейностите на сградата, следва да се осигури достъп до всички апартаменти в нея. Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване по образец пред общината или районното кметство по местонахождение на сградата. Администрацията осъществява прием на документите за кандидатстване, като ги одобрява или отхвърля. При одобрение на сградата се сключва споразумение по образец, което е между общината, сдружението на собствениците и Българската банка за развитие и представител на държавата.

По програмата ще се финансират дейности по конструктивно укрепване на сградата и обновяване на общите части – покрив, фасада, стълбищна клетка. Прилагат се и мерки за енергийна ефективност – поставяне на топлоизолация и подмяна на дограма на прозорци и врати, ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване на общите части на сградата, изграждане на инсталации на ВЕИ и соларни панели, ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите. В програмата не са включени закупуването на нови радиатори, нови асансьори и вътрешно обзавеждане и оборудване.

От МРРБ съобщават, че вече са публикувани необходимите методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общините. Още информация може да бъде намерена на сайта на Министерството на регионланото развитие тук >>