Стражът на "Почивка" става арт център догодина

Аквариум изниква на пристанището

Създаване на арт център чрез адаптация на паметника на Българо-съветската дружба през следващата година, с пари от бюджета на община Варна предвижда проект на плана за реализиране на Програма за развитие на туризма в oбщина Варна 2014-2020 година (виж тук). В проекта, изготвен от местната администрация са посочени конкретни дейности, който да се извършат до 2020 г.

Ремонт на всички музеи, Градската галерия, Кукления театър и филиала през тази година, предвижда още програмата, чиято цел е да систематизира визията, целите, стратегиите, приоритетите, мерките и проектите по отношение на туризма във Варна. Програмата представя платформа за координирани действия на всички заинтересовани страни за ефективно усвояване на туристическия потенциал на общинската територия.

Според програмата до 2020 година община Варна трябва да се утвърди като национално и международно известна туристическа дестинация за отговорен туризъм. В община Варна да се създават и предлагат впечатляващи туристически продукти, интегриращи автентичната природа, историко-археологическото наследство, бита, традициите и гостоприемството на хората. Предлаганите туристически преживявания да привличат посетители през четирите годишни сезона, ще превръщат гостите в удовлетворени и лоялни клиенти – посланици на дестинацията и да генерират мотивиращи икономически, социални и екологични ползи от туризма в дългосрочен план.

Според графика, приложен към плана от тази година трябва да започне поетапното изграждане на атракционна зона на мястото на сегашните товарни кейове в пристанище Варна-Изток (построяване на яхтено пристанище, пасажерски терминал, Аквариум, атракционни заведения, модерни търговски центрове, бизнес сгради и други). Като възможности за финансиране са посочени държавния бюджет и еврофондове. Предвижда се и изграждане на нова мултифункционална културна зала на територията до пристанището (до кейово 5-то място) за опера и театър.

В дейностите през тази година е заложено още изграждане на закрит плувен басейн и тенис корт в района на "Аспарухово". А през следващата - изграждане на басейн за водолазно обучение в район "Одесос".

Предстои Програмата за развитие на туризма да бъде подложена на обществен дебат.