И Общинска полиция ще глобява за неправилно паркиране

Мисия Варна

10-02-2015, 12:47

Снимка:

ГРАЖДАНИНЪТ-РЕПОРТЕР Д.Ц.

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Гражданинът-репортер: Погледнете този идиот!

Автомобилите по тротоарите, майките с колички - по платното

Със същите функции продължават да са ангажирани и служителите на КАТ

Служителите на Общинска полиция ще контролират паркирането на МПС-та, спазването на правилата от пешеходци и правилното използване на алармените инсталации, монтирани в автомобилите. Заповед за това е издал кметът Иван Портних. Със същите функции продължават да са ангажирани и служителите на КАТ.

Според заповедта Общинска полиция има права да използва технически средства за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране, както и да местят или да наредят да бъде преместено паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Актовете, с които се констатират нарушенията по Закона за движение по пътищата, се съставят в 3 екземпляра, като в 10-дневен срок цялата административно-наказателна преписка се предава в дирекция "Финансово-стопански дейности" за предприемане на действия по издаване и връчване на наказателно постановление. Плащането на глобите, наложени с издадените и влезли в сила наказателни постановления, се извършват по банков път или на каса по сметките на община Варна.

Издаването на нормативния акт се наложи, след като МВР ограничи правомощията на част от службите, които работят по контрола за движение по пътищата. Чл. 167, ал. 2 и ал. 3 от закона за движение на пътищата дават правомощие на кметовете да определят на място контролиращите органи.