Община Варна пести ток с нова климатична инсталация

Мисия Варна

10-02-2015, 17:43

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Намаляват разходите на ток на 10 детски градини с еврофинансиране

Община Варна кандидатства с проект по грантова схема "Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници", за административната си сграда. Проектът включва  изграждане на инсталация за оползотворяване на аеротермална енергия - VRF. Става дума за система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент. Това е най-модерният начин за климатизация на сгради, който позволява изключително висока ефективност. Посредством VRF с едно или няколко външни тела може да се охлажда и отоплява цяла сграда. Високата надеждност на VRF системите ги прави предпочитани за целогодишно ползване (за отопление и за охлаждане). 

В проекта е включено още изработване на работни проекти за система за енергиен мениджмънт (ЕМС) – система за пълно управление на консумацията на енергия на всички системи в сградата. Проектът е на стойност 920 786 лв. 

В резултат от изпълнението му ще се повиши енергийната ефективност на сградата на общинска администрация, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности. Предлаганите в този проект мерки за повишаване на енергийната ефективност ще доведат до намаляване на емисиите с 1 069,975 tCO2 на година.

С друг проект по същата грантова схема общината ще намали разходите на ток на 10 детски градини. ОДЗ №16 "Българче", ОДЗ №13 "Детска радост", ЦДГ №15 "Гълъбче", ЦДГ №38 "Ян Бибиян", ОДЗ №1 "Маргаритка", ЦДГ №35 "Незабравка", ЦДГ №2 "Пламъче", ОДЗ №5 "Славейче", ЦДГ №13 "Звездичка" и ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон", ще повишат своята енергийна ефективност при одобрен проект, внесен преди ден от експерти на община Варна в Министерството на енергетиката. 

Проектът е на стойност 838 343 лв., а дейностите, заложени в него, са за въвеждане на системи за автоматично регулиране на топлината и промяна на горивната база, с оглед преминаване от промишлен газьол към природен газ. След предприемане на мерките за енергийна ефективност в десетте детски заведения, се очаква намаление на потреблението на енергия в размер на 270.40 MWH годишно, а спестените емисии на въглероден диоксид в атмосферата са 197,99 t CO2 за година.