30% повече запалени коли във Варна

Посегателствата върху моторни превозни средства през 2014-та са 432

Палежите на коли във Варна и региона се увеличват. Това показва анализ за дейността на ОД МВР Варна през 2014 година. През миналата година умишлено запалени са 125 автомобила, срещу 87 за 2013 г.  Увеличението е с 38 престъпления повече.

Посегателствата спрямо моторните превозни средства са като цяло по-характерни за региона, какато и палежите и престъпленията, свързани с наркотични вещества. През 2014 г. на територията на ОД МВР Варна са регистрирани 432 посегателства над превозни средства срещу 349 за 2013 г. Налице е увеличение с 86 броя.

Общата разкриваемост през 2014 г. бележи устойчивост. През 2014 г. са разкрити 2336 престъпления от текущия период и 816 престъпления, регистрирани в предходни години. От регистрираните престъпления против личността са разкрити 138 срещу 87 разкрити за 2013г. Всички убийства, извършени през 2014г. са разкрити.

Устойчивост бележи разкриваемостта на престъпленията против собствеността, като през 2014 г. са разкрити 1098 престъпления срещу 1052 разкрити през 2013 г. Наблюдава се завишение на разкриваемостта на кражбите от търговски обекти, кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни, и измамите.

При общоопасните престъпления през 2014 г. са разкрити 853 срещу 907 разкрити през 2013 г. През 2014г. са установени 3040 извършители на криминални престъпления срещу 3009 за 2013 г.