Няма преливащи язовири, очакват се повишения на речни нива

Значителна е почвената влага

Няма преливащи язовири. В резултат на регистрираните и прогнозирани количества валежи от дъжд и сняг, положителните температури и повишената почвена влага, днес и утре се очакват значителни повишения на речните нива в Черноморски басейн: Добруджанските реки, река Провадийска – горно течение, река Камчия – целия водосбор и притоците й, река Русокастренска, река Средецка, река Факийска, река Ропотамо, река Велека и река Резовска. Това показва справката на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район-Варна, към 15 часа.

Във Варненско, за осигуряване на свободен обем се изпускат следните язовири: Долни чифлик - яз. "Пчелник", зя. "Юнец", яз. "Д. Чифлик", яз. "Горен чифлик"; Провадия – яз." Черковна" , яз. "Снежина"; Дългопол –яз. "Елешница".