Парите намаляват, чиновниците - не

Парите

09-03-2015, 07:10

Снимка:

pixabay

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Нито едно министерство не е направило съкращения, въпреки че бюджетите за заплати бяха орязани с 10%

Нито едно министерство не е свило администрацията си след решението на парламента да намали с 10% бюджетите за заплати на чиновниците през 2015 г., показа проверка на "Сега". Министрите имаха срок до края на февруари да променят устройствените си правилници и да съкратят персонал, ако в този си вид парите за заплати не им стигат. Липсата на подобни корекции е поредното доказателство за наличието на буфери в бюджетите на ведомствата, чийто точен размер не е публичен.

Орязването на разходите за персонал в бюджетната сфера бе сред основните акценти при приемането на бюджета за 2015 г. По това перо хазната ще изхарчи 3.5 млрд. лв. В мотивите към закона за бюджета се изтъква, че тези сметки са изготвени на базата на 10% съкращаване на разходите за персонал и това е свързано с анализ на административните структури и оптимизирането им. От по-ниските бюджети за заплати ще бъдат спестени 300 млн. лв., се твърди още там.

Внимателно сравнение на числата за 2014 и 2015 г. обаче показва, че заложеното орязване с 10% на парите по министерства е по-скоро изключение, отколкото правило. Средноаритметично парите за персонал при министерствата са орязани с 2% вместо с обявените 10%. Така разходите за персонал на ведомствата за 2015 г., без държавните агенции и комисии, възлизат на 2.98 млрд. лв. при 3.05 млрд. лв. за 2014 г.

10% намаление на разходите за възнаграждения и осигуровки има само при 4 структури - социалното министерство, министерството на околната среда, ДАНС и Министерството на отбраната. Бюджетът за заплати в самото финансово министерство, което наложи тази политика, е орязан с едва 1.063%. Намалението в бюджета на Министерския съвет е 5.7%. В някои министерства вместо намаление има увеличение - разходите за персонал в МВР например скачат на 936 млн. лв. при заложени в бюджета за 2014 г. 903 млн. лв. Ръст се отчита и при здравното министерство, където отново имаше криза със Спешната помощ, както и при културата. Различните нива на оптимизация показват, че са отчитани специфичните нужди на министерствата, но не е ясно при това положение дали обещаните 300 млн. лв. икономии в бюджета ще се реализират. От финансовото министерство не предоставиха данни за общия размер на заложените разходи за персонал в бюджет 2014, така че да може да се прецени дали наистина е предвидено през тази година да се спестят 300 млн. лв.

Години наред в разходите за възнаграждения по отделните министерства съществуват диспропорции, като в по-богатите министерства са постигнати високи основни заплати, а в "бедните" структури чиновниците работят на минимума. Завесата за кратко повдигна бившият финансов министър Симеон Дянков, който обеща да постигне справедливост, но без бюджетът да харчи пари за това. До такова нещо така и не се стигна, но пък в резултат от предприетите от Дянков реформи ножицата в доходите допълнително се отвори. Това бе улеснено от завишаването на разликата между минималното и максималното възнаграждение за дадена длъжност заради включването в общите правила на чиновниците, работещи по оперативни програми. Не е правена оценка на ефектите от предприетите при Дянков промени.