Пуснаха анкета за Варна 2017

Проучват нагласите свързани с избора на Варна за "Европейска младежка столица 2017"

Електронна анкета с 38 въпроса ще проучва нагласите и очакванията на хората, свързани с титлата на Варна за "Европейска младежка столица 2017". Онлайн въпросникът ще бъде достъпен за попълване в рамките на един месец ТУК, както и в сайтовете на университети и училища.

Електронната анкета съдържа 6 основни раздела: общи въпроси; степен на информираност и заинтересованост; стойност и важност на дейностите свързани с инициативата; готовност за включване в събитията, идентичност и демографски въпроси. Целта е младежите да дадат препоръки при оформянето на програмата, както и да заявят готовност да се включат в проявите, обясняват от общинската дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".