Чиновникът ще плаща до 2000 лв. глоба, ако бави европроект

Парите

23-03-2015, 07:00

Снимка:

в-к "Сега"

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Новият закон за еврофондовете свива до 3 месеца времето за оценка на заявка на финансиране

Чиновниците, които забавят над 3 месеца оценката на европроект, ще се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв. Това предвижда работният вариант на новия Закон за управление на средствата от еврофондовете към 17 март. т.г., с който "Сега" разполага. Сега наказания няма и затова се стига до случаи, в които кандидати за еврофинансиране чакат година и половина благоволението на администрацията.

По проекта се работи отдавна, но в петък ресорният вицепремиер Томислав Дoнчев обеща законът да е готов до средата на годината. Черновата на документа вече е разпратена до Сдружението на общините и работодателските организации за забележки и допълнения.

В новия закон ще бъдат заложени ясни срокове за администрацията. Предвижда се оценката на проект да не се бави повече от 3 месеца. Ако подадените проекти са над 500, чиновниците ще имат 120 дни за произнасяне. Оценка при предварителния подбор на концепции трябва да се дава за 30 дни, а до 10 дни след това Управляващият орган (УО) трябва да издаде мотивирано решение за допускане на одобрените кандидати.

Глоби от 1000 до 2000 лв. са заложени за ръководителите на УО, ако не извършат авансово плащане по проект до 10 дни от получаване на заявката. Същата санкция е предвидена и ако до 40 дни след заверката на разходите на бенефициентите не са им преведени съответните междинни и окончателни плащания. Общо времето за потвърждение на разходите и превеждането на парите не може да е над 90 дни, предвижда проектът.

Друга новост е, че подаден проект ще може да бъде променен по искане на управляващия орган или на получателя на безвъзмездната помощ, ако не се нарушават конкурентните условия. Процедурите по отпускането на евросредства занапред ще могат да се прекратяват в пет случая - ако не са постъпили проекти, ако подадените заявки са оттеглени, ако има решение на съответния комитет за наблюдение, ако са открити нарушения по програмата или са спрени плащанията по нея.

Избор с публична покана ще се провежда, когато предвидената сума за строителство, включително съфинансирането от получателя, е равна или по-висока от 60 хил. лв., а за доставки на стоки и услуги прагът ще е 20 хил. лв.

Занапред решението за отпускане на евросредства ще се смята за индивидуален административен акт и ще може да се обжалва по реда на АПК - нещо, за което отдавна настояваха общините. Искането им финансовите корекции да могат да се обжалват обаче не е вкарано в документа. Градоначалниците като цяло одобряват закона, защото 80% от предложенията им са залегнали в него. Те обаче ще настояват сроковете за оценка на проектите да се съкратят още, защото смятат, че и 3 месеца са много.

От бизнеса пък искат всички одитни доклади и кореспонденции с ЕК да бъдат публични. Засега проектозаконът предвижда само до 31 декември към информационната система за европарите по оперативните програми да се включи и земеделската програма. Не е отразено искането на работодателите проектите да се подават по електронен път директно в регистъра на Агенцията по обществени поръчки вместо както е сега - при възложителите. Не е разписана и възможността парите от дадена евросхема, по която няма интерес, да може да се прехвърлят към други по-атрактивни мерки.