Намаляват бюрокрацията при обществените поръчки

Парите

24-03-2015, 07:00

Снимка:

pixabay

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Обжалването на малките поръчки, които попадат под националните прагове, ще става само пред една инстанция - Комисията за защита на конкуренцията

При кандидатстване в търгове, организирани по Закона за обществените поръчки, ще може първо да се отваря ценовата оферта. Това ще бъде записано в новия специализиран закон, който беше обсъден на кръгла маса, организирана от Камарата на строителите. По този начин ще се съкрати процедурата за избор на изпълнител. В момента първо се пресяват офертите, според това дали отговарят на техническите изисквания. При много търгове обаче изборът на офертите, които да бъдат допуснати, се забавя. Ако първо се отваря цената, ще се преглеждат само документите на далия най-ниска стойност. В случай, че офертата му не е изрядна, ще се преминава към втората най-ниска цена. По този начин ще се пести време за избор на победител. Но пък ще се бетонира изборът според най-ниската цена, а не според икономически най-изгодната оферта. А бизнесът често настоява именно за използване на критерия икономически най-изгодна оферта при избора на изпълнител.

В новия закон за обществените поръчки ще се създадат условия и за пълна електронизация на процеса, обясни вицепремиерът Томислав Дончев. Това според представители на Световната банка ще намали възможностите за корупция и дискриминация при избора на изпълнител. За да се улесни бизнесът, се въвежда и Единна декларация за обществени поръчки, която ще замени купища предоставяни от участниците в конкурсите документи.

Обжалването на малките поръчки, които попадат под националните прагове, ще става само пред една инстанция - Комисията за защита на конкуренцията, предвижда новият закон за обществените поръчки. В него ще бъде променен и редът за поръчките, които се дават с предимство на кооперации на хора с увреждания. В момента тази практика изкривява пазара, категоричен е Дончев. Подобни кооперации сега кандидатстват за всичко. В много от случаите това е техника за избягване на конкурентна процедура и едва ли реално подпомага хората с увреждания, коментира Дончев.