Строят велоалея до курорта Шкорпиловци

Предвижда се в района да бъде изграден музей на открито с възстановяване на стари занаяти

Велоалея ще свързва селата Старо Оряхово, Ново Оряхово и Шкорпиловци с курортния комплекс Шкорпиловци. Това са част от мерките, които предприема община Долни чифлик за развитието на туризма в региона.

Велоалеята ще минава по трасето на изцяло ремонтирания с финансиране по проект на САПАРД общински път Старо Оряхово - Шкорпиловци, който е с дължина 12 км. Предвижда се още възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в морския курортен комплекс.

"Мисията на общинската администрация е да изпълнява ролята на двигател за местното развитие на туризма и обединител на усилията в тази посока. Тя определя рамката и правилата за развитие и създава по-добри условия и среда за реализация на частната инициатива. Общинската администрация работи в партньорство с всички заинтересовани страни на територията на общината. Тя е коректен и лоялен партньор, който влага време и средства за стимулиране и стартиране на различни процеси, като гарантира връщането на общинските приходи от туризъм в туристически дейности и инициативи, и съдейства за намирането на допълнителни фондове, чрез донорски програми и проекти. Разработихме Програма за развитието на туризма в община Долни чифлик за периода 2015-2017 г., която се надяваме да бъде приета от Общинския съвет на следващата му сесия", обясни кметът Борислав Натов.

От местната администрация отчитат, че предлагането на допълнителни туристически услуги е сравнително слабо и досега се е разчитало на традиционния морски и ловен туризъм. Затова ще се акцентира върху разнообразието в туристическото обслужване. То може да се постигне с допълнително развитие на опознавателния туризъм чрез използването на богатите горски ресурси, уникалните защитени природни обекти и археологическите находки.

Предвижда се изграждането на археологически комплекс в землището на Шкорпиловци, където се намират останките от раннохристиянски гробища и базилика, както и старобългарския укрепителен вал "Табия". Освен това край устието на река Камчия се намират руините "Ерите", останки на римска пътна крепост.

През 2013 г. са реализирани 38 703 нощувки, а през 2014 г. - 51083 броя. Справките за заетостта на легловата база показват, че тя е сезонна от юни до септември. Средната продължителност на престоя на туристите е 10 дни и те идват на морска ваканция. Краткотрайните посетители пък са основно в събота и неделя - приблизително 1000 души на ден, и са предимно от населените места в общината.

Намеренията на кметската администрация са в района да се създадат нови туристически атракции - музей на открито, възстановяване на стари занаяти, исторически възстановки и др. Вземат се сериозни мерки и за развитието на инфраструктурата. В момента тече процедура за избор на изпълнител на ремонти на общинските пътища и улиците и площадите в селата.